Certyfikat IATF 16949

Certifikácia IATF 16949:2016 – Etisoft po kontrolnom audite

8 Jul 2024

Prvý kontrólny audit podľa normy IATF 16949:2016 , ktorý vykonali zástupcovia TÜV Rheinland, je už za nami. V rámci auditu bola posúdená účinnosť zavedeného systému manažérstva kvality pre spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle, ktorý je v prevádzke v spoločnosti Etisoft Sp. z oo od roku 2019, bola overená. Rozsah certifikácie Etisoftu zahŕňa výrobu samolepiacich etikiet , funkčných prvkov na označovanie , automatickú identifikáciu, ochranu a montáž.

Súčasťou tohtoročného auditu bola aj nová Logistická lokalita Etisoftu v Diamond Business Parku na ul. Leonardo Da Vinci 5.

Etisoft pre automotive – pozrite sa, čo ponúkame!

Rozhovory audítorov TÜV Rheinland s konkrétnymi vlastníkmi procesov a overenie záznamov procesov v dokumentovaných informáciách poukázali na oblasti, v ktorých je podľa audítorov možné implementovať opatrenia na zlepšenie. Opatrenia, ktoré interdisciplinárny tím okamžite prijal, získali pozitívnu spätnú väzbu a súhlas od TÜV Rheinland.

Konečným výsledkom realizovaných opatrení bolo prijatie záverečnej správy s pozitívnymi výsledkami.

Prečo si vybrať dodávateľa s certifikáciou IATF 16949:2016?

Výhody pre zákazníka

Existuje mnoho výhod. Jedným zo základných cieľov je stanovenie požiadaviek na kvalitu systémov manažérstva kvality v spoločnostiach, ktoré spolupracujú s automobilovým priemyslom. Najdôležitejšie z pohľadu celej organizácie ako aj spoločností, s ktorými spolupracujeme, sú:

  • Zlepšenie imidžu a spoľahlivosti u zákazníkov v automobilovom priemysle, ale aj v iných odvetviach, ktoré sú už založené na smerniciach IATF
  • Flexibilné prispôsobenie sa požiadavkám a očakávaniam našich zákazníkov.
  • Zvýšenie efektívnosti a efektívnosti existujúcich systémov manažérstva kvality a čo je zaujímavé aj systému environmentálneho manažérstva, keďže rozvojom výrobných procesov obmedzujeme odpad
  • Zlepšenie kvality našich produktov a služieb
  • Zníženie strát v dodávateľskom reťazci
  • Implementácia procesu analytického stanovenia náhodných súvislostí výskytu chýb produktu a zohľadnenie rizikového faktora v analýze, tzv. FMEA.
  • Implementácia fixných metód kontroly kvality
  • Využitie technológie APQP (tj Advanced Product Quality Planning) ako nástroja na plánovanie, navrhovanie a vývoj produktov a procesov.

V konečnom dôsledku tak okrem spomínaných benefitov získavame z pohľadu nás všetkých to najdôležitejšie, a to zvýšenie ziskovosti vykonávanej činnosti.

Požiadajte o cenovú ponuku!

Podobné články

Back to top