technologia RFID w farmacji

RFID technológia vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve. Objavte osem aplikácií!

28 Nov 2023

V súčasnosti zohráva technológia RFID (Radio-Frequency Identification) čoraz významnejšiu úlohu v rôznych oblastiach života a sektorom, v ktorom je jej potenciál obzvlášť evidentný, je zdravotníctvo a farmaceutický priemysel.

Aké sú výhody technológie RFID?

RFID je pokročilý identifikačný systém, ktorý pomocou rádiových vĺn umožňuje jednoducho a efektívne sledovať a identifikovať produkty. Pritom minimalizuje ľudské chyby a zefektívňuje logistické procesy. V zdravotníctve a farmácii ponúka táto technológia množstvo výhod, a to z hľadiska správy údajov a zaistenia bezpečnosti pacienta.

Čo ponúka Etisoft farmaceutickému priemyslu? Skontrolovať to!

Vysoká presnosť, nie je potrebná priama viditeľnosť štítkov (etikiet), schopnosť čítať až niekoľko stoviek RFID štítkov súčasne, ako aj možnosť využitia riešení v rôznych podmienkach prostredia, robia z RFID nevyhnutný prvok v zdravotníctve sektore.

Hoci zvyčajne, keď hovoríme o RFID , máme na mysli riešenia pracujúce na frekvenciách UHF a NFC (Near Field Communication), štítky tiež v niektorých prípadoch fungujú vynikajúco.

Ešte pokročilejším riešením sú RFID senzory , ktoré umožňujú sledovať parametre prostredia, ako je teplota alebo vlhkosť.

Jednoduchá a efektívna identifikácia vo vašom laboratóriu. Objavte systém etiCALLS!

Aplikácia technológie RFID v zdravotníctve

Ako vieme, aplikačné možnosti technológie RFID sú obmedzené len našou predstavivosťou/ Spomeňme len niektoré z nich:

Sledovanie a monitorovanie farmaceutických dodávok

Technológia RFID prostredníctvom jedinečnej identifikácie produktov prináša revolúciu v riadení dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle. Pomocou jedinečného štítku RFID je možné plne sledovať cestu produktu od výrobcu k pacientovi. Dodatočné použitie RFID senzorov zaručuje, že lieky sú prepravované a skladované v správnych podmienkach v súlade s požiadavkami. To umožňuje okamžite reagovať v prípade akýchkoľvek problémov.

RFID sledovanie zásielok

Bezpečnosť pacienta

V zdravotníctve môžu mať ľudské chyby vážne následky. Tu prichádza na pomoc technológia RFID , ktorá eliminuje riziko zámeny spojené s identifikáciou pacienta. Každý pacient môže dostať individuálny RFID štítok (napr. vo forme náramku), ktorý nielen uľahčuje prístup k medicínskym informáciám, ale chráni pred neúmyselnými zámenami alebo nesprávnym podaním lieku. RFID štítok možno použiť aj na lokalizáciu pacienta, čo môže byť dôležité vo väčších zdravotníckych zariadeniach.

Riadenie zásob a kontrola užívania drog

Efektívne riadenie zásob liekov má kľúčový význam v každom zdravotníckom zariadení. Pomocou technológie RFID je možné automaticky sledovať počet liekov na regáloch a kontrolovať ich dátum spotreby. To umožňuje eliminovať plytvanie a efektívne reagovať na zmeny dopytu.

Riadenie zásob a kontrola spotreby liekov

Manažment zariadení v zdravotníckych zariadeniach

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia majú často množstvo zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa musí pravidelne udržiavať a opravovať. Vďaka RFID môže personál jednoducho kontrolovať jeho technický stav a plán údržby. Navyše je možné rýchlo nájsť konkrétne vybavenie v priestoroch daného zdravotníckeho zariadenia.

Dohľad nad lekárskymi nástrojmi

Jednou z kľúčových otázok je dohľad nad lekárskymi nástrojmi používanými počas liečby a operácií. Nielenže je dôležité mať kontrolu nad ich umiestnením pred aj po operácii, ale tiež mať istotu, že prešli všetkými potrebnými procesmi, ako je sterilizácia. Tu sa môžu hodiť aj štítky RFID .

Aplikácia RFID senzorov pri monitorovaní produktov pri nízkych teplotách

Pokiaľ ide o skladovanie farmaceutických látok pri nízkych teplotách, technológia RFID so senzormi sa stáva nevyhnutnou. RFID štítky, odolné voči extrémnym podmienkam, možno použiť na monitorovanie a kontrolu teploty vo farmaceutických skladoch, kde sa skladujú lieky, vrátane tých, ktoré vyžadujú skladovanie v kryogénnych podmienkach. To chráni pred potenciálnym poškodením účinných látok liečiv a zabezpečuje ich účinnosť.

Monitorovanie výrobných procesov

RFID štítky vo farmaceutickom sektore môžu pomôcť pri monitorovaní výrobných procesov zaisťujúcich kontrolu kvality a identifikáciu potenciálnych nezrovnalostí v reálnom čase.

Bezpečnosť farmaceutických liekov a boj proti falšovaniu

Technológia RFID sa používa aj na boj proti falšovaným liekom. Umiestnením RFID štítkov na obaly liekov je možné overiť pravosť produktu od výroby až po dodanie pacientovi.

Kategória

Podobné články

Back to top