Produkty

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-shipping

etiSZOP-riadenie výroby

Systém riadenia procesov etiSZOP je systém triedy MES, ktorý podporuje súčasné riadenie výrobných procesov. Je to platforma, ktorá koordinuje výrobné a logistické procesy od okamihu prijatia suroviny od dodávateľa až po odoslanie hotových výrobkov zákazníkovi. Vďaka moderným značkovacím systémom etiSZOP umožňuje označovanie surovín, polotovarov a hotových výrobkov. Všetky údaje o (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-shippingobszar-warehouse

etiSTOCK konsignačný sklad RFID

etiSTOCK konsignačný sklad RFID je systém riadenia pre konsignačný sklad, ktorý priebežne monitoruje jeho stav a signalizuje dodávateľovi potrebu doplnenia zásob. Aplikácia identifikačných etikiet RFID pri označovaní logistických jednotiek umožňuje v reálnom čase kontrolovať stav a evidenciu tržieb a výdajov výrobkov zo skladu. Tovar uložený v konsignačnom sklade je až (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-manufakturing

APS Auditor

Auditor APS - systém, ktorý automatizuje proces vykonávania auditov v podniku. Je to nástroj, ktorý optimalizuje audítorské akcie v rámci okrem iného riadenia infraštruktúry, výrobných procesov, zdravia a bezpečnosti a metodiky 5S. Audítor APS umožňuje plánovať a vytvárať harmonogram auditov a vykonávať riadny audit v súlade so stanovenými štandardmi. Každý (...)

Čítaj viac Požiadať
Back to top