APS Auditor

Auditor APS – systém, ktorý automatizuje proces vykonávania auditov v podniku. Je to nástroj, ktorý optimalizuje audítorské akcie v rámci okrem iného riadenia infraštruktúry, výrobných procesov, zdravia a bezpečnosti a metodiky 5S. Audítor APS umožňuje plánovať a vytvárať harmonogram auditov a vykonávať riadny audit v súlade so stanovenými štandardmi. Každý vykonaný audit je zaznamenávaný v reálnom čase, pričom poznámky a nezrovnalosti je možné oznamovať priebežne. APS Auditor je perfektný nástroj používaný v podnikoch v oblasti kvality, údržby a zdravia a bezpečnosti a vedúcimi zodpovednými za metodiku 5S.

  • štandardizácia auditov
  • možnosť vyhotovenia plánov auditu
  • jasné správy z vykonaných auditov
  • možnosť priložiť obrázky k audítorským správam
  • možnosť vytvárania plánov korekcie procesu
  • je možné ovládať pomocou mobilných zariadení

Aplikácia

obszar-manufakturing
Dopyt
Back to top