APS – riadenie auditu

APS (Audit Process Support) je inovatívna aplikácia, ktorá automatizuje audity. Ide o jednoduchý, intuitívny nástroj, ktorý pomáha pri organizácii a optimalizácii procesov auditu, ako aj pri vytváraní harmonogramov, zhromažďovaní údajov a ich vykazovaní. Aplikácia APS je dostupná ako webová stránka, vďaka čomu je ľahko dostupná z počítača aj smartfónu. Jedna licencia umožňuje neobmedzený počet používateľov na jednom mieste. Zamestnanci môžu pomocou aplikácie súčasne kontrolovať aktivity, plány, hlásiť problémy a plánovať audity. Riešenie je možné flexibilne konfigurovať v závislosti od typu vykonávaných auditov, napr. 5S, LPA, TPM, ISO, Facility Management a BOZP, okrem iného nezrovnalosti v oblasti zdravia a bezpečnosti, Nearmiss.

  • automatizácia podávania správ
  • digitalizácia audítorských činností
  • jednoduché licencovanie
  • intuitívne ovládanie
  • možnosť prispôsobenia potrebám užívateľa

Aplikácia

obszar-laboratoryobszar-manufakturingobszar-officeobszar-warehouse
Dopyt
Back to top