etiSTOCK konsignačný sklad RFID

etiSTOCK konsignačný sklad RFID je systém riadenia pre konsignačný sklad, ktorý priebežne monitoruje jeho stav a signalizuje dodávateľovi potrebu doplnenia zásob. Aplikácia identifikačných etikiet RFID pri označovaní logistických jednotiek umožňuje v reálnom čase kontrolovať stav a evidenciu tržieb a výdajov výrobkov zo skladu. Tovar uložený v konsignačnom sklade je až do prepustenia majetkom dodávateľa a operácia je zaznamenaná v systéme etiSTOCK. Na základe deklarovaného minimálneho a maximálneho stavu konkrétnych výrobkov a aktuálneho overenia bilancie zásob systém registruje potrebu doplnenia zásob v plánovacích systémoch dodávateľa. Dodávateľ konkrétneho komponentu je zodpovedný za dodávku vhodného počtu logistických jednotiek v uvedenom časovom období. Systém etiSTOCK založený na identifikačných štítkoch RFID eliminuje chyby súvisiace s uvoľnením nevhodného komponentu a umožňuje rýchlo nájsť daný komponent v sklade.

  • priebežná inventúra zásob
  • jednoduchá správa zásob
  • zníženie nákladov na skladovanie
  • systém vykonáva uvoľnenia v súlade s FIFO
  • systém uľahčuje nájdenie správneho komponentu v sklade
  • záruka dostupnosti komponentov v sklade
  • zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich s procesom nákupu komponentov

Aplikácia

obszar-shippingobszar-warehouse
Dopyt
Back to top