etiSZOP-riadenie výroby

Systém riadenia procesov etiSZOP je systém triedy MES, ktorý podporuje súčasné riadenie výrobných procesov. Je to platforma, ktorá koordinuje výrobné a logistické procesy od okamihu prijatia suroviny od dodávateľa až po odoslanie hotových výrobkov zákazníkovi. Vďaka moderným značkovacím systémom etiSZOP umožňuje označovanie surovín, polotovarov a hotových výrobkov. Všetky údaje o výrobných procesoch, ako sú čas výroby, prechod na iné zariadenie, poruchy strojov a prestoje, sa zaznamenávajú do jednej koherentnej databázy. Údaje je možné použiť na vykonávanie analýz, optimalizáciu procesov a na systémy sledovania výrobných dávok (vysledovateľnosť). Systém umožňuje vizualizáciu údajov v reálnom čase pomocou prevádzkového modelu synoptických tabuliek, ktoré je možné nasadiť vo výrobných a skladových halách.

  • monitorovanie a efektívne riadenie výrobných procesov
  • kontrola a správa intralogistických systémov na báze AGV
  • registrácia údajov týkajúcich sa výrobných a logistických procesov
  • záznam a náhľad histórie produktov v sledovacích systémoch
  • vizualizácia stavu procesu a strojov na synoptických tabuľkách
  • integrácia so systémami podnikového riadenia ERP

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-shipping
Dopyt
Back to top