Kedy by ste mali vymeniť tlačiareň etikiet?

19 Mar 2024

Etiketovač – Pred rozhodnutím o kúpe nového odpovedzte na štyri otázky

Tlačiareň etikiet je zariadenie, bez ktorého si väčšina firiem nevie predstaviť. Nazýva sa aj tlačiareň čiarových kódov. Jeho všestrannosť a univerzálnosť ovplyvňuje množstvo dôležitých funkcií, a to termotlač pre etikety s obmedzenou životnosťou a termotransferová tlač pre permanentné špeciálne etikety. Vďaka tomu nachádza zariadenie uplatnenie v odvetviach ako výroba, logistika, obchod, služby, zdravotníctvo a administratíva. Pri výbere tlačiarne etikiet je veľmi dôležité zvážiť potreby koncového užívateľa. Zariadenia dostupné na trhu nie sú univerzálne a zásada: vyššia cena – lepšia kvalita – nie je vždy opodstatnená.

Dôležité otázky týkajúce sa veľkosti etikiet, typu, množstva a kompatibility zariadenia

Aká je minimálna a maximálna veľkosť etikiet, ktoré bude vytlačené?
Najpopulárnejší formát tlačiarne na trhu je so šírkou tlačovej hlavy 4”, čo nám umožňuje tlačiť s maximálnou šírkou až 110 mm. Môžeme sa stretnúť aj so zariadeniami so šírkou 2”, 6” a 8”.

Aký typ etikety sa použije?
V závislosti od potreby koncového používateľa možno použiť etikety na všeobecné použitie, technické etikety alebo špeciálne etikety-štítky. V tejto fáze môžeme konštatovať, či postačuje termotlačiareň, alebo je možno lepšie investovať do univerzálneho termotransferového zariadenia.

Koľko etikiet denne vytlačíme?
Tlačiarne etikiet sa najčastejšie delia na stolové zariadenia, polopriemyselné a priemyselné zariadenia. Divízia stanovuje približné výkonnostné limity zariadení. Dá sa predpokladať, že stolové tlačiarne vytlačia okolo 3 tisíc etikiet, polopriemyselné tlačiarne – okolo 5 tisíc etikiet, kým priemyselné tlačiarne aj viac ako 10 tisíc etikiet denne. Všetko však závisí od etikiet a formátov médií, na ktoré sa tlač aplikuje.

Aká je kompatibilita zariadenia so systémom používateľa?
Pokročilé skladové, výrobné a podnikové riadiace systémy umožňujú tlač etikiet a sú kompatibilné so zariadeniami, ktoré sú bežné na trhu. Oplatí sa však ponoriť sa do detailov týkajúcich sa kompatibility s programovacím jazykom tlačiarne.

Tlačiareň etikiet – ako zabezpečiť jej bezproblémovú prevádzku?

Pri rozhodovaní o kúpe tlačiarne etikiet nezabúdajte na bezpečnostné prvky, ktoré zaisťujú bezproblémovú prevádzku. To je dôležité najmä vo výrobnom priemysle, kde si používateľ nemôže dovoliť neočakávané prestoje v tlači. Spoľahlivú a nepretržitú prevádzku zariadení dosiahneme za predpokladu, že budeme vykonávať pravidelné generálne opravy a údržbu kľúčových jednotiek, tj tlačovej hlavy a valca pod tlačovou hlavou. Čistenie týchto prvkov v súlade s odporúčaniami výrobcov by malo prebiehať pri každej výmene média – kotúča etikety a termotransferovej pásky.
Správne vykonávanie týchto činností sa určite pozitívne prejaví na komponentoch a následne aj na kvalite tlače.

Fotografia zobrazujúca skúšobnú tlač z poškodenej hlavy   
Fotografia zobrazujúca skúšobnú tlač z poškodenej hlavy    
Fotografia zobrazujúca použitý valček pod hlavou
Fotografia zobrazujúca použitý valček pod hlavou


Zvážte zakúpenie dodatočnej záruky na ochranu tlačiarne. Používateľ má možnosť predĺžiť záručnú dobu zariadenia alebo zvýšiť rozsah ochrany komponentov tlačiarne.

 Poprední výrobcovia na trhu štandardne ponúkajú nasledujúce záručné doby.

VÝROBCAZÁRUČNÁ DOBA TLAČIARNEZÁRUČNÁ DOBA TLAČOVEJ HLAVY
TSC24 mesiacov12 mesiacov alebo 25,4 km
Printronix24 mesiacov12 mesiacov alebo 25,4 km
Občan24 mesiacov6 mesiacov alebo 50 km
Honeywell12 mesiacov12 mesiacov alebo 25,4 km
Zebra12 mesiacov6 mesiacov
Toshiba12 mesiacov6 mesiacov alebo 100 km (týka sa vybraných modelov tlačiarní)

Tlačiareň etikiet – ťaží z pravidelného servisu

Najväčší dodávatelia AutoID riešení na trhu ponúkajú služby pravidelných kontrol tlačiarní etikiet a servisných opráv vykonávaných u zákazníka. Používateľ má možnosť chrániť sa náhradnými zariadeniami, ak podpíše servisnú zmluvu.

Pri pravidelnom servise a správnom používaní zariadenia je možné vytlačiť až 1 000 kusov. km nosiča. Treba si však uvedomiť, že pri tak vysokom nájazde kilometrov je riziko trvalého poškodenia tlačiarne značné. Kedy sa teda rozhodnúť pre výmenu zariadenia za nové?

 • Záručná lehota zariadenia vypršala
  Náklady na pozáručný servis sa môžu ukázať ako vysoké. Je to obzvlášť viditeľné v prípade malých stolových tlačiarní. Náklady na výmenu tlačovej hlavy a valčeka pod hlavou sa môžu rovnať cene celého nového zariadenia.
 • Hardvér je nekompatibilný so súčasným IT systémom
  Každá firma sa vyvíja; zmeny IT systému sú nevyhnutné najmä z dôvodu nových softvérových funkcionalít. V prípade zmeny softvéru nemusia tlačové zariadenia vykonávať svoju primárnu funkciu.
 • Zmena systému aplikácie etikiet
  Základné tlačové zariadenia sú vybavené odtrhovou hranou. Znamená to, že etiketa sa vysunie spolu s podložkou. Nanášanie etikety vykonávané manuálne núti operátora vykonávať ďalšie činnosti, ktoré výrazne ovplyvňujú čas aplikácie. Nie všetky tlačiarne umožňujú vybaviť zariadenie dodatočným príslušenstvom, ako je dávkovač etikiet alebo automatický rezač.
 • Nové funkcionality tlačiarne
  Každý nový model tlačiarne uvedený na trh je vybavený novými funkciami, ktoré uľahčujú konfiguráciu zariadenia (Wi-Fi komunikácia, Bluetooth) alebo obsluhu pre operátora (farebný dotykový displej so zobrazením dôležitých hlásení o stave tlačiarne) .

Kúpu nového zariadenia, či už v rámci výmeny použitých tlačiarní alebo ako novú investíciu, si treba vždy dôkladne premyslieť. Neskúsený používateľ sa môže len na základe popisu v špecifikačnom liste dopustiť chýb, ktoré budú mať negatívny vplyv na proces tlače etikiet. Stojí za to minimalizovať riziko a zabezpečiť, aby investícia nespôsobila nepredvídané dodatočné náklady.

Dopyt

Kategória

Podobné články

Back to top