Produkty

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-constructionsbranża-electronics

Výrobné štítky

Výrobné štítky - materiály, z ktorých je vyrobený a jeho obsah, sú špecifikované v smerniciach EÚ o strojoch a elektrických spotrebičoch a harmonizovaných normách týkajúcich sa skupín zariadení. Obsahuje základné údaje a informácie, ktoré charakterizujú zariadenie a jeho výrobcu. Bez ohľadu na typ materiálu, z ktorého je vyrobený, a spôsob upevnenia, (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-cosmeticsbranża-detalbranża-electronics

Produktová etiketa

Produktová etiketa - používa sa na účely správneho označenia výrobku. Najčastejšie sa aplikuje priamo na výrobok alebo na jeho obal. Obsahuje základné informácie dôležité pre koncového zákazníka, ako je názov výrobcu a produktu, logo, zloženie, dátum výroby a/alebo čiarový kód, atď. V mnohých prípadoch plní úlohu popisnej aj farebnej marketingovej (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-electronics

Energetická etiketa

Energetická etiketa - špecifický typ marketingovej etikety vyrobenej v súlade s usmerneniami EÚ a inými regionálnymi normami. Cieľom je informovať o energetickej triede výrobku. Koncový užívateľ výrobku je jeho príjemca. V závislosti od odvetvia a produktu, pre ktorý je etiketa určená, je jej cieľom informovať o charakteristických parametroch, ktoré ovplyvňujú (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-electronicsbranża-logistics

Identifikačné etikety

Identifikačné etikety - slúžia na účely správnej identifikácie výrobkov, polotovarov, komponentov alebo skladových jednotiek počas výrobných a logistických procesov. Je to prvok sledovacích systémov, sledovanie pohybu výrobku v konkrétnych fázach výroby a v celom dodávateľskom reťazci. Identifikačné etikety sú nevyhnutné pre správnu funkciu procesov kvality a reklamácie. Na ich základe (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-constructionsbranża-logisticsbranża-gardening

Informačné etikety

Informačné etikety - ako etiketa, štítok alebo visačka; obsahuje najdôležitejšie informácie o produkte pre používateľa. Farebná tlač vo forme textu, grafického dizajnu alebo piktogramov zaručuje jasné posolstvo v súlade s požiadavkami priemyslu. Fungujú ako schematické diagramy, montážne návody, návody na použitie, popisy atď. V mnohých oblastiach podnikania a verejných inštitúciách (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-logisticsobszar-manufakturingobszar-warehouseobszar-shippingobszar-office

Identifikačné etikety paliet a kontajnerov

Označenia pre palety a prepravné položky - vyrobené vo forme trvalých samolepiacich štítkov obsahujú jedinečné číslo vo forme čiarového kódu alebo 2D kódu. Tieto označenia sa používajú vo výrobných a logistických procesoch na označovanie vratných predmetov. Na ich základe je možné identifikovať obsah konkrétneho obalu alebo určiť jeho aktuálny stav (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-logisticsobszar-manufakturingobszar-officeobszar-warehouse

Policové a regálové etikety

Policové a regálové etikety - samolepiace etikety, ktoré sú súčasťou systému označovania v mnohých obchodných oblastiach, v ktorých je potrebné skladovať výrobky na konkrétnom mieste. Používajú sa na označovanie regálov, políc a skladovacích miest. Sú vyrobené zo samolepiacich fóliových etikiet s vytlačeným unikátnym kódom a číslom. V prípade dočasného označenia (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-electronicsbranża-pharmacyobszar-office

Bezpečnostné etikety

Bezpečnostné etikety - predstavujú druh ochrany pred neoprávneným prístupom k produktu alebo jeho obalu. Pokus o odstránenie etikety má za následok jeho poškodenie. V dôsledku toho nie je možné ho znova použiť a takýto pokus sa stane viditeľným. V závislosti od použitých materiálov sa bezpečnostná etiketa pri pokuse o odlepenie (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-cosmeticsbranża-detalbranża-electronics

Marketingové etikety

Marketingové etikety - ich cieľom je odovzdať zákazníkovi najdôležitejšie marketingové informácie o produkte. Veľkosť, farba, grafická forma, miesto na výrobku v mieste predaja predstavujú prvok, od ktorého sa očakáva zvýšenie atraktivity produktu a potreba nákupu. Informuje o najdôležitejších výhodách, konkurenčných výhodách, špeciálnych ponukách. Je to vo forme samolepiacich fóliových etikiet, (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-chemistryobszar-laboratory

GHS chemické etikety

Chemické etikety GHS - sada samolepiacich etikiet určených na označovanie výrobkov v súlade s Globálne harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (GHS/CLP). Systém špecifikuje minimálnu veľkosť štandardnej etikety vo vzťahu k kapacite obalu chemickej látky alebo jej zmesi. Upravuje spôsob popisu a minimálnu veľkosť piktogramov, ktoré informujú o nebezpečenstvách. Vzhľadom (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-electronics

Logotypy

Logotypy - produkty používané na marketingové účely, ktoré majú zvýšiť uznanie majiteľa produktu a značky. Dostupné riešenia umožňujú používať logotypy na výrobkoch v mnohých priemyselných odvetviach. Ploché chrómované písmená alebo konvexný metalizovaný znak budú vždy zdôrazňovať estetickú hodnotu a triedu výrobkov a ich výrobcov. Odlíšia ich od značiek iných konkurentov. (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-logisticsobszar-shippingobszar-warehouse

Logistické etikety

Logistické etikety - používajú sa na označovanie balíkov a logistických jednotiek; obsahujú informácie nevyhnutné pre správnu implementáciu skladových procesov a prepravy. V závislosti od podmienok, v ktorých sa tieto procesy vykonávajú, môže byť vyrobený ako etiketa vyrobená z termického alebo bezného papiera a v prípade priameho vystavenia poveternostným podmienkam ako (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-constructionsbranża-electronics

Výstražné etikety

Výstražné etikety - signalizujú vznik rizika spojeného s pobytom v danej oblasti alebo nesprávnym používaním produktu alebo zariadenia. V mnohých prípadoch je zákonom požadované označenie výrobku výstražnou etiketou. Je vo forme samolepiacej etikety alebo štítku s vytlačenými informáciami o potenciálnom nebezpečenstve. Veľkosť etikety, farba, použitý grafický dizajn alebo piktogramy sú (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-office

Inventárne etikety

Inventárne etikety - samolepiace etikety na označenie dlhodobého majetku, nástrojov a dokumentov. Číslo vytlačené vo forme kódu zlepšuje proces zberu údajov počas inventarizácie majetku podniku a archivácie dokumentov. Etiketa sa vyznačuje potlačou odolnou voči oderu a s lepidlom, ktoré znemožňuje odlepenie etikety a jej opätovné použitie. (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-officeobszar-shipping

Adresné etikety

Adresné etikety - najčastejšie sa používajú v kancelárii a administratíve na adresovanie listových a malých balíkov. Obsahujú podstatné informácie o adresátovi a odosielateľovi zásielky. Používajú sa v prípade sériovej korešpondencie alebo tlače systémových adries. Etiketa je najčastejšie vyrobená z papiera pre termotransferové tlačiarne. (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-manufakturing

Etikety kontroly kvality

Etikety kontroly kvality - používajú sa v procesoch kontroly kvality na označenie riadneho stavu kontrolovaného výrobku. V závislosti od interných opatrení v rámci podniku môžu byť vo forme samolepiacich etikiet alebo štítkov. Aby sa rozlíšili výrobky, ktoré prešli, podmienečne prešli kontrolou kvality, alebo boli zamietnuté, používajú sa zodpovedajúce farebné označenia (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-warehouseobszar-manufakturingobszar-office

Označenie OHS

Označenie OHS - je to súbor štandardných zákazových a povinných značiek a výstražných značiek v oblasti zaistenia bezpečnosti v podnikoch a verejnom priestore. Organizujú priestor na pracovných staniciach, na chodbách, vo výrobných halách, halách zákazníckych služieb a skladoch. Umožňujú udržiavať základné bezpečnostné pravidlá a upravovať zariadenia v súlade s odporúčaniami (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-office

Legendové štítky na zariadenia, tlačidlové štítky, štítky na rozvádzače

Legendové štítky na zariadenia, tlačidlové štítky, štítky na rozvádzače - vyrobené vo forme samolepiacich štítkov s príslušným symbolom vytlačeným na nich predstavujú prvok označovacích systémov pre stroje a výrobné stredisko na účely ich identifikácie počas realizácie výroby. a logistické procesy. Štítky tohto druhu sa používajú predovšetkým na označovanie prvkov zariadení, (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-warehouse

Etikety Kanban

Etikety Kanban - fungujú ako karty na viacnásobné použitie, ktorých úlohou je informovať zamestnancov v oblasti skladu o potrebe doplňovania zásob a vo výrobnej oblasti o potrebe zahájiť výrobný proces. Najčastejšie to má formu nelepivej visačky alebo samolepiacej etikety. Obsahuje základné informácie o produkte, ktorého sa daná karta týka, a (...)

Čítaj viac Požiadať
Back to top