It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Výroba etikiet a priemyselné označovanie

V dnešnej rýchlo sa rozvíjajúcej globálnej ekonomike ide označovanie ďaleko nad rámec výroby, prepravy a jednoduchých štítkov s čiarovým kódom. Dnešné priemyselné označovanie kladie na výrobcov vysoké požiadavky.

Naša ponuka je zameraná predovšetkým na priemyselné podniky, napriek tomu etikety ponúkané spoločnosťou Etisoft poskytujú široké možnosti použitia. Výroba etikiet mnohými tlačovými a vysekávacími technikami, moderný strojový park, široké portfólio materiálov a znalosti o požiadavkách odvetví, s ktorými spolupracujeme, poskytujú istotu, že zvolené riešenie splní požiadavku každého projektu naprieč priemyslu a globálnych dodávateľských reťazcov.

Dopyt

Aplikácia etikiet v priemysle

Vzhľadom na skutočnosť, že priemyselné prostredie sa stáva čoraz zložitejším, je nevyhnutné správne označovanie a označovanie. Nami dodávané produkty plnia rôzne funkcie a používajú sa takmer v každej fáze výrobného procesu. Etikety sa nepoužívajú len na výrobkoch, ale aj na zariadeniach výrobných závodov alebo počas výrobného procesu. Označené sú stroje, výrobné nástroje, obaly, suroviny, kontajnery a pracovné stanice. Priemyselná etiketa ako nosič informácií vyžaduje trvanlivosť, odolnosť voči podmienkam, v ktorých sa používa a dlhodobú čitateľnosť. Ako výrobca priemyselných etikiet s viac ako 25-ročnými skúsenosťami ponúka Etisoft etikety spájajúce všetky vyššie uvedené vlastnosti. Nečakajte, kontaktujte nás!

Výrobca priemyselných etikiet s moderným vybavením

Ako výrobca štítkov a dodávateľ funkčných komponentov pre mnohé odvetvia sme dnes uznávanou značkou a technologicky vyspelou spoločnosťou. Naša pozícia bola založená komplexným servisom pre firemných zákazníkov a dynamickým rastom. Spolupráca s nami je založená na technologickom zabezpečení. Výroba etikiet si vyžaduje primeranú výrobnú kapacitu. Garantujeme to investíciou do strojového parku a moderných technológií. Neustále zlepšujeme kompetencie a zručnosti 400 zamestnancov Etisoftu. Udržiavaním partnerských vzťahov s najväčšími dodávateľmi zabezpečujeme nepretržitú výrobu. Naši zákazníci oceňujú aj včasnosť našich dodávok a stálu vysokú kvalitu ponúkaných produktov, podporenú množstvom certifikátov.

Výroba samolepiacich etikiet

Naša obchodná činnosť je od samého začiatku spojená s výrobou etikiet. Veríme, že kľúčom k výrobe kvalitných samolepiacich etikiet je použitie vyspelých technológií v kombinácii so znalosťami a zručnosťami kvalifikovaného výrobného tímu. Vďaka tomuto prístupu dnes našim zákazníkom poskytujeme produkty, ktoré nielen spĺňajú, ale aj prevyšujú ich očakávania.

Ako výrobca etikiet prispôsobujeme ponúkané riešenia potrebám konkrétneho zákazníka. Výroba etikiet prebieha na základe požiadaviek a špecifikácií zákazníka. Prispôsobujeme objemy a technológie tlače. Ponúkame široké portfólio materiálov, lepidiel a výrobných techník. S našimi zákazníkmi spolupracujeme na základe spoločne vypracovaných profilov implementácie obchodných procesov.

Potreby zákazníkov sú pre nás dôležité. Presvedčte sa o tom sami a pridajte sa k radom našich obchodných partnerov.

Etikety a označenia – ponuka značky Etisoft

Ako výrobca etikiet ponúkame našim zákazníkom širokú škálu produktov. Rozsiahla ponuka Etisoftu zahŕňa priemyselné etikety aj iné označenia a označovacie predmety. Vyberte si z najkvalitnejšieho sortimentu.

Typové štítky – majú informatívnu funkciu obsahujúcu najvýznamnejšie údaje o spotrebiči, výrobcovi a technických parametroch. Obsah typového štítku stanovujú normy, ktoré ako výrobca prísne dodržiavame. Vyberáme materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka a poskytujú trvanlivosť, odolnosť voči vonkajším faktorom a dlhodobú čitateľnosť potlače.

Produktové štítky – slúžia na správne označenie produktu a aplikujú sa priamo na produkt alebo jeho obal. Obsahujú základné informácie o produkte, ako je názov výrobcu, názov produktu, logo, čiarový kód alebo dátum výroby. Vo farebnom prevedení umožňujú spotrebiteľovi správne rozpoznať produkt alebo značku.

Marketingové štítky – najfarebnejšie a najatraktívnejšie vo forme. Okrem informačnej funkcie produkt aj odlišujú a obsahujú prvky, ktoré majú presvedčiť potenciálneho kupujúceho k jeho kúpe. Ako výrobca marketingových značiek poskytujeme špičkovú kvalitu a estetiku. Používame materiály s lepidlom, ktoré nezanecháva zvyšky na povrchu, vďaka čomu sa po odlepení etikety môže užívateľ tešiť z esteticky vyzerajúceho produktu.

Energetické štítky – špecifický typ marketingových štítkov obsahujúcich informácie, ktorých cieľom je umožniť zákazníkom robiť informované rozhodnutia o energeticky úsporných a ekologických nákupoch. Ich prítomnosť na spotrebiči je povinná a vytlačené najvýznamnejšie údaje o parametroch výrobku uľahčujú porovnanie viacerých spotrebičov z rovnakej skupiny (napr. chladničky, práčky, umývačky riadu a pod.). Ako výrobca energetických štítkov poskytujeme štítky v súlade s usmerneniami Európskej únie pri zachovaní špičkovej estetiky a kvality. Ponúkame štítky, ktoré po odlepení nezanechávajú zvyšky lepidla na kryte.

Identifikačné štítky – používajú sa v celom dodávateľskom reťazci. Umožňujú identifikáciu produktov, polotovarov, komponentov alebo skladových jednotiek počas výrobných a logistických procesov. Neoddeliteľný prvok systémov sledovania toku produktov v rámci organizácie aj mimo nej. Identifikačné štítky sú nevyhnutné pre správne fungovanie procesov kvality a reklamácií. Vhodne označené produkty tiež umožňujú rýchlo reagovať na nežiaduce situácie (chybné šarže, výrobné chyby, reklamácie a pod.).

Informačné štítky – ich úlohou je komunikovať najpotrebnejšie informácie týkajúce sa okrem iného použitia, montáže, či prepravy produktu. Farebná tlač vo forme textu, grafického dizajnu alebo piktogramov zaručuje jasné posolstvo v súlade s požiadavkami odvetvia. Etisoft je výrobcom informačných etikiet v rôznych podobách, teda všitých etikiet, závesných štítkov alebo klasických samolepiacich etikiet.

Paletové a kontajnerové etikety – priemyselné etikety používané na označovanie opakovane použiteľných obalov vo výrobných a logistických procesoch. Môžu byť vo forme permanentných samolepiacich etikiet obsahujúcich jedinečné číslo vo forme čiarového kódu alebo 2D kódu. Ako výrobca etikiet poskytujeme riešenia odolné voči poveternostným vplyvom, tlaku a čistiacim prostriedkom používaným na čistenie nádob.

Regály a regálové etikety , ktoré tvoria súčasť celého systému skladového hospodárstva. Môžu byť trvalé (police a regály) a dočasné (skladovacie plochy). Etisoft ako výrobca etikiet poskytuje svojim zákazníkom samolepiace označenia, magnetické a vo forme závesných štítkov. Riešenia navrhované spoločnosťou Etisoft sú odolné voči podmienkam v sklade a poskytujú trvanlivosť a čitateľnosť označenia po mnoho rokov.

Bezpečnostné štítky – zabezpečte produkt pred neoprávneným prístupom. Vzhľadom na špecifické materiály použité na ich výrobu je porušenie štítku okamžite viditeľné. Pri pokuse o otvorenie sa môže štítok delaminovať (zviditeľniť nápis), rozbiť sa alebo roztrhnúť. Jeho funkčnosť znemožňuje bez následkov manipuláciu s obalom alebo spotrebičom. Ako výrobca bezpečnostných štítkov poskytujeme riešenia pre mnohé odvetvia vrátane elektroniky, farmácie a logistiky.

Chemické štítky GHS – určené na označovanie produktov v súlade s Globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (GHS/CLP). Mali by bezpečne priľnúť k rôznym druhom obalov a povrchu (sklo, plast, kov). Môžu sa tiež líšiť v priľnavosti. V závislosti od použitia musia byť trvalo prilepené k podkladu alebo bezo zvyšku odstránené. Etisoft má širokú škálu materiálov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Vyrábame chemické etikety vyznačujúce sa rôznou úrovňou odolnosti voči vonkajším vplyvom, treniu, rozpúšťadlám, tukom, olejom, tukom alebo brzdovým kvapalinám.

Logistické štítky – slúžia na označovanie logistických zásielok a jednotiek. Údaje na nich vytlačené umožňujú efektívnu realizáciu prepravných a logistických procesov. Výroba logistických etikiet zahŕňa papierové aj fóliové etikety pre zásielky vystavené priamym poveternostným vplyvom.

Výstražné štítky – ich základnou úlohou je upozorniť používateľa na nebezpečenstvá vyplývajúce z nesprávneho používania výrobku/spotrebiča alebo na riziká súvisiace s pobytom v určitej oblasti. Veľkosť etikety, farba, použitá grafická úprava či piktogramy sú štandardizované a predurčené osobitnými predpismi.

V závislosti od farby tlače možno varovné štítky rozdeliť na:

  • povinné štítky (červené),
  • výstražné štítky (oranžové),
  • informačné štítky (modré alebo zelené)

Pri výrobe výstražných štítkov je dôležitá ich odolnosť proti poškodeniu, kvalita a odolnosť voči potlači.

Inventarizačné štítky sú samolepiace štítky na označenie dlhodobého majetku. Číslo vytlačené vo forme kódu uľahčuje proces zberu údajov pri inventarizácii. Výhodou inventárnych štítkov je lepidlo, ktoré zabraňuje ich odlepeniu alebo opätovnému použitiu inde.

Adresné štítky sú produkty, ktoré vo veľkej miere používajú administratívne oddelenia na adresovanie listov a balíkov. Umožňujú rýchlejšiu prácu a navyše termotransferová tlač je čitateľnejšia ako písanie rukou.

Štítky kontroly kvality sa používajú v procesoch kontroly kvality na označenie správneho stavu produktov. Kontrola a označovanie produktov prebieha na rôznych stupňoch výroby a zvyčajne ich vykonávajú pracovníci oddelení kontroly kvality. Značky kontroly kvality sa najčastejšie nachádzajú v 3 farbách:

ČERVENÁ – na označenie nezhodných výrobkov

ŽLTÁ – na označenie zastavených produktov

ZELENÁ – na označenie produktov, ktoré prešli kontrolou kvality

Etisoft ako výrobca poskytuje označenia vo forme štítkov alebo štítkov, ktoré sa dajú ľahko odlepiť pre tento typ aplikácie.

Označenia BOZP sú štandardné značky informujúce o nebezpečenstve a nevyhnutnosti zachovania bezpečnosti na verejných priestranstvách. Umiestňujú sa na obzvlášť nebezpečné miesta alebo tam, kde si práca vyžaduje nebezpečné zariadenia alebo látky. Označenia BOZP môžu byť použité ako výstražné, príkazové alebo zákazové značky. Informujú o nebezpečenstvách jednoduchým a čitateľným spôsobom. Pri výrobe označení BOZP používame zavedené piktogramy a farby ako modrá, červená, žltá. Etisoft pripravil vlastnú ponuku značiek COVID.

Legendové štítky na zariadenia, štítky na tlačidlá, štítky na rozvádzače ponúkané spoločnosťou Etisoft sú vo forme odolných samolepiacich štítkov s vytlačenými symbolmi a nápismi. Ich úlohou je informovať o prevádzke spotrebiča, parametroch stroja, prípadne varovať pred hroziacim nebezpečenstvom. Môžu popísať jednotlivé spínače alebo celé elektrické skrine. Úspešne nahrádzajú kovové alebo plastové dosky. Označenia môžu byť prvkom vnútropodnikového systému označovania výrobných strojov slúžiacich na účely ich identifikácie pri riadení výroby. Ako výrobca vyberáme tvar a veľkosť etikiet a prispôsobujeme ich potrebám a podmienkam výrobného závodu.

Ako vyzerá výroba štítkov v Etisofte?

Každý deň robíme všetko pre to, aby etikety, ktoré opúšťajú náš výrobný závod, spĺňali očakávania našich zákazníkov. Naším cieľom je ponúkať len produkty najvyššej kvality. Spolupracujeme s prestížnymi dodávateľmi surovín a látok. Investujeme do strojového parku a rozvíjame schopnosti nášho tímu. Zaviedli sme procesy založené na smerniciach ISO9001 a IATF zaručujúcich opakovateľnosť a najvyššie štandardy. Postaráme sa o potreby zákazníkov v každej fáze dojednania alebo výroby.

Splnenie potrieb našich zákazníkov v oblasti označovania a označovania je niečo, čím sa zaoberáme už viac ako 25 rokov. Za tento čas sme nadobudli množstvo skúseností a zoznámili sa s požiadavkami mnohých odvetví. Rozširujeme a rozvíjame naše vedomosti. Našu výrobnú kapacitu prispôsobujeme neustále sa meniacim potrebám trhu. Našu ponuku rozširujeme v reakcii na novo vznikajúce potreby – preto smer Od štítkov k priemyslu 4.0.

Naši zákazníci nám veria, pretože naše produkty ich nikdy nesklamali.

Potrebujete podporu pri rozhodovaní? Kontaktujte nás – pomôžeme vám vybrať správny typ etikiet na mieru podľa vašich potrieb!

Dopyt

Back to top