Etikety kontroly kvality

Etikety kontroly kvality – používajú sa v procesoch kontroly kvality na označenie riadneho stavu kontrolovaného výrobku. V závislosti od interných opatrení v rámci podniku môžu byť vo forme samolepiacich etikiet alebo štítkov. Aby sa rozlíšili výrobky, ktoré prešli, podmienečne prešli kontrolou kvality, alebo boli zamietnuté, používajú sa zodpovedajúce farebné označenia – zelená, žltá a červená. Niekedy sa používa grafická forma komunikácie, napr. OK, NOK alebo jednoduchý text: „vyhovujúci“, „nevyhovujúci“.

  • stanovená farba označení
  • jasný a čitateľný spôsob označovania výrobkov po kontrole kvality
  • označenie je prispôsobené systémom kvality prijatým v podniku

Aplikácia

obszar-manufakturing
Dopyt
Back to top