Produkty

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-shippingobszar-warehouse

RFID označovanie paliet a kontajnerov

RFID označovanie paliet a kontajnerov - vyrobené vo forme trvalých samolepiacich etikiet, obsahuje jedinečné číslo vo forme kódu, ktorý je tiež uložený v pamäti štítku RFID. Používajú sa v mnohých oblastiach spoločnosti na označenie opakovane použiteľných obalov. Na ich základe je možné identifikovať obsah daného kontajnera alebo určiť jeho aktuálny (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-detalbranża-electronicsbranża-food

RFID identifikačné etikety

Identifikačné etikety RFID - slúžia na správnu identifikáciu výrobkov, polotovarov, komponentov alebo skladových jednotiek počas výrobných a logistických procesov. Najčastejšie sa objavujú ako trvalé etikety s vytlačeným kódom a identifikačným číslom. Údaje uložené v čipe RFID tagu výrazne urýchľujú a zlepšujú činnosť systémov sledovateľnosti výroby a overovania výrobkov v širokom (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-shippingobszar-warehouse

RFID logistická etiketa

RFID logistická etiketa - používa sa na označovanie balíkov a logistických jednotiek; obsahuje informácie nevyhnutné pre správnu implementáciu skladových procesov a prepravy. Informácie je možné uložiť do pamäte štítku RFID, čo výrazne zvyšuje účinnosť procesov a skracuje čas čítania. Logistická etiketa RFID obsahuje štandardné informácie vo forme textu a kódov (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-detalbranża-pharmacybranża-textile

RFID produktova etiketa

RFID produktova etiketa  - aplikovaná priamo na výrobok alebo jeho obal. Obsahuje základné informácie pre koncového zákazníka, akým sme my: názov zariadenia, výrobca, logo, zloženie, dátum výroby a / alebo čiarový kód atď. Vybrané informácie je možné zapísať do štítku RFID, čo výrazne urýchľuje identifikáciu produktu a procesy zásob v (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-office

RFID inventárna etiketa

RFID inventárna etiketa - samolepiaca etiketa na označenie dlhodobého majetku, nástrojov a dokumentov. Registračné číslo zapísané do pamäte štítku RFID zlepšuje proces zberu údajov počas inventarizácie majetku podniku a archivácie dokumentov. Číslo sa na etikete najčastejšie duplikuje vo forme kódu s podpisom. RFID inventárne etikety umožňujú zapísať oveľa väčšie množstvo (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-warehouse

RFID etikety na police a regále

RFID etikety na police a regále - samolepiace etikety, ktoré sú súčasťou systému označovania v mnohých obchodných oblastiach, v ktorých je potrebné skladovať výrobky na konkrétnom mieste. Číslo daného miesta zapísaného do tagu RFID umožňuje do značnej miery automatizovať skladové procesy. Sú nositeľmi informácií o umiestnení autonómnych robotov alebo vozidiel, ktoré (...)

Čítaj viac Požiadať

Aplikácia

branża-agdbranża-detalbranża-electronicsbranża-food

RFID marketingové etikety

RFID marketingové etikety - ích cieľom je odovzdať zákazníkovi najdôležitejšie marketingové informácie o produkte. Aplikácia tohto druhu etikiet, štítkov RFID kompatibilných so štandardom NFC, umožňuje využiť na propagačné účely mnoho ďalších možností. Údaje tam uložené môžu byť nositeľom ďalších marketingových alebo technických informácií o produkte. Môžu obsahovať odkazy na webové (...)

Čítaj viac Požiadať
Back to top