RFID označovanie paliet a kontajnerov

RFID označovanie paliet a kontajnerov – vyrobené vo forme trvalých samolepiacich etikiet, obsahuje jedinečné číslo vo forme kódu, ktorý je tiež uložený v pamäti štítku RFID. Používajú sa v mnohých oblastiach spoločnosti na označenie opakovane použiteľných obalov. Na ich základe je možné identifikovať obsah daného kontajnera alebo určiť jeho aktuálny stav v systéme správy vratných obalov. Palety a kontajnery s týmto typom štítkov vám umožňujú automatizovať procesy v konsignačných skladoch.

  • trvalé označovanie paliet, kontajnerov a kontajnerov odolných voči poveternostným vplyvom
  • efektívne riadenie vratných obalov
  • inventarizácia skladu v reálnom čase
  • schopnosť rýchlo lokalizovať kontajnery a výrobky v sklade

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-shippingobszar-warehouse
Dopyt
Back to top