Sme výrobcom farmaceutických etikiet v súlade so smernicou o falšovaných liekoch a požiadavkami zákazníkov, ako aj etikiet chrániacich obaly pred neoprávnenými zásahmi. Spoliehame sa na materiály s nízkomigračnými lepidlami a certifikátmi ISEGA, EMA, FDA. Pracujeme v súlade so správnou výrobnou praxou. Ku každej dodávke poskytujeme vizuálnu kontrolu a opakovanú kontrolu vyrobených etikiet, hlásenia, certifikáty. Pre laboratóriá a transfúzne stanice dodávame etikety na označovanie vzoriek a krvných vakov. Vyrábame etikety s nemigrujúcim lepidlom, kryoetikety, etikety odolné voči agresívnym chemikáliám a sterilizačným procesom. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Back to top