Identifikačné etikety paliet a kontajnerov

Označenia pre palety a prepravné položky – vyrobené vo forme trvalých samolepiacich štítkov obsahujú jedinečné číslo vo forme čiarového kódu alebo 2D kódu. Tieto označenia sa používajú vo výrobných a logistických procesoch na označovanie vratných predmetov. Na ich základe je možné identifikovať obsah konkrétneho obalu alebo určiť jeho aktuálny stav v systéme správy opakovane použiteľných položiek. Palety a prepravné položky označené týmto typom štítkov umožňujú automatizovať procesy vychystávania a logistiky.

  • trvanlivé označenie paliet, kontajnerov a obalov odolných voči okolitým podmienkam
  • automatizácia výrobných a logistických procesov
  • efektívna správa opakovane použiteľných obalov

Aplikácia

branża-logisticsobszar-manufakturingobszar-warehouseobszar-shippingobszar-office
Dopyt

Zistite viac o tomto produkte:

etykiety na skrzynki

Etikety na prepravky a palety

6 Feb 2024

Vratné prepravné položky (RTI) a vratné obalové položky (RPI) sú prítomné vo väčšine priemyselných odvetví . Takže, aké sú tieto RTI a RPI? Keď sa pozrieme okolo seba, každý z nás sa už […]

Przeczytaj
Back to top