Identifikačné etikety paliet a kontajnerov

Označenia pre palety a prepravné položky – vyrobené vo forme trvalých samolepiacich štítkov obsahujú jedinečné číslo vo forme čiarového kódu alebo 2D kódu. Tieto označenia sa používajú vo výrobných a logistických procesoch na označovanie vratných predmetov. Na ich základe je možné identifikovať obsah konkrétneho obalu alebo určiť jeho aktuálny stav v systéme správy opakovane použiteľných položiek. Palety a prepravné položky označené týmto typom štítkov umožňujú automatizovať procesy vychystávania a logistiky.

  • trvanlivé označenie paliet, kontajnerov a obalov odolných voči okolitým podmienkam
  • automatizácia výrobných a logistických procesov
  • efektívna správa opakovane použiteľných obalov

Aplikácia

branża-logisticsobszar-manufakturingobszar-warehouseobszar-shippingobszar-office
Dopyt
Back to top