GHS chemické etikety

Chemické etikety GHS – sada samolepiacich etikiet určených na označovanie výrobkov v súlade s Globálne harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (GHS/CLP). Systém špecifikuje minimálnu veľkosť štandardnej etikety vo vzťahu k kapacite obalu chemickej látky alebo jej zmesi. Upravuje spôsob popisu a minimálnu veľkosť piktogramov, ktoré informujú o nebezpečenstvách. Vzhľadom na špecifickosť chemického priemyslu sa fóliové etikety používajú častejšie ako papierové.

  • kompatibilný so systémom GHS/CLP
  • štandardné rozmery štítku
  • možnosť tlače farebných značiek na tlačiarňach etikiet

Aplikácia

branża-chemistryobszar-laboratory
Dopyt
Back to top