Legendové štítky na zariadenia, tlačidlové štítky, štítky na rozvádzače

Legendové štítky na zariadenia, tlačidlové štítky, štítky na rozvádzače – vyrobené vo forme samolepiacich štítkov s príslušným symbolom vytlačeným na nich predstavujú prvok označovacích systémov pre stroje a výrobné stredisko na účely ich identifikácie počas realizácie výroby. a logistické procesy. Štítky tohto druhu sa používajú predovšetkým na označovanie prvkov zariadení, ktoré sú dôležité z hľadiska prevádzky, aby boli v súlade s normami strojov a zdravotnými a bezpečnostnými predpismi. Popisy spínačov, tlačidiel, svetelnej signalizácie alebo celých riadiacich skriniek sú len niektoré z možností ich aplikácie. Štítky môžu úspešne nahradiť narezané kovové alebo plastové platne.

  • označenia zariadenia v súlade s platnými ustanoveniami
  • široká škála farieb
  • trvalé značenie

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-office
Dopyt
Back to top