Výstražné etikety

Výstražné etikety – signalizujú vznik rizika spojeného s pobytom v danej oblasti alebo nesprávnym používaním produktu alebo zariadenia. V mnohých prípadoch je zákonom požadované označenie výrobku výstražnou etiketou. Je vo forme samolepiacej etikety alebo štítku s vytlačenými informáciami o potenciálnom nebezpečenstve. Veľkosť etikety, farba, použitý grafický dizajn alebo piktogramy sú štandardizované a zodpovedajú priemyselným požiadavkám. Predstavujú vnútornú súčasť systémov bezpečnosti a ochrany zdravia a používajú sa v obchodných oblastiach a verejných inštitúciách.

  • vyžadované zákonom
  • súčasť systémov BOZP
  • štandardizovaná farba a formát

Aplikácia

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-constructionsbranża-electronics
Dopyt

Zistite viac o tomto produkte:

Back to top