oznaczanie przewodów

Označovanie káblov automobilovej klimatizácie etiketami a štítkami RFID

27 Oct 2023

Dôvodov na implementáciu nových riešení v spoločnosti je viacero. Často je to túžba zlepšiť existujúce procesy alebo zaviesť automatizáciu, inokedy potreba odstrániť chyby. Niekedy sú to požiadavky meniacich sa predpisov alebo požiadaviek zákazníkov.

Zakaždým, keď zavedenie zmien vyvoláva obavy tak na strane osôb zodpovedných za implementáciu, ako aj tých, ktorí budú mať priamy kontakt s novými riešeniami. V prípadovej štúdii nižšie popisujeme implementáciu – jej kľúčom bolo označenie káblov RFID štítkami. Toto vyústilo do ďalšej implementácie: ako používať RFID štítky v procese sledovateľnosti výroby

Nová výzva – označovanie káblov štítkami RFID

Nové riešenia, nové RFID technológie… Napriek tomu, že identifikácia produktov pomocou rádiových vĺn, ako sa skratka RFID dá voľne preložiť, je zaužívaná už mnoho rokov, množstvo firiem stále čaká na vonkajší impulz na jej uplatnenie.

Náš zákazník, veľký výrobca autoklimatizácie, na žiadosť svojho zákazníka – jedného z lídrov na automobilovom trhu, čelil potrebe označovať svoje produkty RFID štítkami. A niet divu, keďže práve v automobilovom priemysle sa technológia RFID udomácnila.

Pri hľadaní riešenia

Zdalo sa, že keďže zákazník už použil etikety poskytnuté spoločnosťou Etisoft, stačilo by k nim pridať štítok RFID, aby sa splnili očakávania zákazníka. Realita sa ukázala byť komplikovanejšia.

Analyzovali sme požiadavky obsiahnuté v špecifikácii poskytnutej nášmu zákazníkovi (týkajúce sa okrem iného typu prijateľných štítkov, požadovanej pamäte, či kódovacích algoritmov) a vybrali ten správny RFID štítok. Posledná vec, ktorú bolo potrebné urobiť, bolo integrovať ho s etiketou a navrhnúť konečný produkt. Káble, na ktoré mali byť aplikované nové štítky, sú vyrobené z kovu, čo, ako je známe, predstavuje určitú výzvu pre technológiu RFID. Káble sa líšia aj tvarom a priemerom. Naším cieľom bolo nájsť univerzálne riešenie, ktoré by bolo možné aplikovať na každý produkt. So zákazníkom sme prediskutovali niekoľko možných variantov prípravy vzoriek takzvaných vlajkových etikiet.

Poskytnuté vzorky boli zaslané konečnému zákazníkovi a po drobných úpravách navrhnutých zákazníkom mohol byť pripravený finálny návrh etikety.

Štítok nie je všetko

Tým sa však úloha Etisoftu neskončila. Samozrejme, boli sme schopní zabezpečiť štítky už vytlačené a zakódované na základe databáz, ktoré sme dostali. Ako to však v prípade výrobných riešení býva, zákazník si chcel etikety vytlačiť a zakódovať sám.

Pri navrhovaní etikiet sme mali na pamäti, že môžeme použiť tlačiarne RFID s najtypickejšou šírkou tlače, čím sa vyhneme potrebe kupovať veľkoformátové tlačiarne, ktoré sú nákladnejšie na prevádzku.

Navrhli sme nami a mnohými našimi zákazníkmi testované tlačiarne Printronix, ktoré sú vďaka mnohým možnostiam konfigurácie ideálne aj pre tie najkomplikovanejšie riešenia. Spolu s tlačiarňami sme ponúkli náš vlastný systém na navrhovanie a správu štítkov etiGHOST , ktorý sa dá ľahko integrovať s existujúcim softvérom.

označovanie káblov

Testy tlačiarne boli úspešné a zákazník akceptoval navrhnuté modely zariadení. Zákazník sa rozhodol zostať pri doteraz používanom softvéri na tlač etikiet. Vzhľadom na pomerne komplikovaný kódovací algoritmus sa však mohol spoľahnúť na podporu nášho Helpdesku pri konfigurácii tlačiarní aj pri príprave návrhov etikiet.

Prvý krok je najťažší

Aj keď sa zdalo, že poskytnutím komplexného systému, ktorý umožní splniť očakávania zákazníkov pri označovaní káblov RFID štítkami, naše aktivity v tejto oblasti skončí, ukázalo sa, že… bol to začiatok ďalšej implementácie.

Úspešná a efektívna implementácia RFID štítkov do konečného produktu dala našim zákazníkom nápad použiť RFID štítky v procese sledovateľnosti výroby .

Označenie druhýkrát

Požiadavky na kódovanie boli o niečo jednoduchšie a umožnili použiť iné čipy. Ostatné požiadavky boli podobné. Navyše sme tu stáli pred potrebou navrhnúť taký dizajn štítku, ktorý by bol nielen ľahko aplikovateľný, ale aj odolný a čitateľný vo všetkých fázach výroby a navyše po dokončení výroby ľahko odstrániteľný.

Aj tu sme navrhli niekoľko riešení, pričom rozhodnutie o najlepšej možnosti necháme na zákazníkovi. Spočiatku bolo vybrané riešenie podobné predchádzajúcemu s menšími korekciami.

označovanie káblov

Hardvér a softvér

Tentoraz, okrem štítkov a viacerých kusov tlačiarní už testovaných v predchádzajúcej implementácii, zákazník požiadal o ďalšiu podporu.

Zavedený systém vysledovateľnosti výroby mal zbierať údaje o realizácii ďalších výrobných krokov z etikiet aplikovaných na produkty . Pre proces zberu dát bolo dôležité nepredlžovať pracovnú dobu operátora. Štandardné používanie čiarových kódov by prinútilo operátora vyhľadať kód, umiestniť produkt s kódom na správnu pozíciu voči čítačke a dúfať, že kód je kvalitný a dá sa rýchlo prečítať. Použitie technológie RFID postačovalo na to, aby bol produkt s RFID štítkom umiestnený na stanici a tam nainštalovaný systém identifikoval produkt sám a odosielal údaje do systému.

Hoci máme skúsenosti s implementáciou systémov sledovateľnosti výroby, tentoraz bol za túto fázu zodpovedný integrátor, ktorý predtým spolupracoval so zákazníkom. Našou úlohou bolo navrhnúť hardvér a softvér tak, aby sa dáta rýchlo a jednoducho dostali do systému zákazníka a tam sa ďalej spracovávali a vizualizovali.

Jasne špecifikované očakávania a otvorenosť všetkých strán pracujúcich na riešení nám umožnili poskytnúť očakávané riešenie v krátkom čase. S prihliadnutím na počet pracovných staníc sme zákazníkovi ponúkli riešenie, ktoré by umožnilo znížiť počet čítačiek pri ponechaní RFID antén na každej z viacerých pracovných staníc. Dodatočne sme každú pracovnú stanicu vybavili systémom vizuálneho potvrdenia prečítania správneho tagu.

Zhrnutie

Obe implementácie sa podarilo úspešne dokončiť, čo však neznamená, že práce na nich sú ukončené. Hoci všetko funguje v súlade s predpokladmi, počúvame hlasy operátorov, už teraz pracujeme na ďalších vylepšeniach štítkov, ktoré zvýšia ergonómiu práce.

Kľúčom k úspechu sa v prípade oboch implementácií javí vzájomná dôvera a ochota spolupracovať počas celého procesu riešenia problémov. Zákazník na jednej strane predložil nielen požiadavku s kompletnou dokumentáciou, ale aj svoje očakávania a prípadné obavy z realizácie. To nám umožnilo plne pochopiť výzvy, ktorým čelíme. Na druhej strane zákazník dôveruje Etisoftu ako spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami s poskytovaním RFID riešení a akceptovanými niekedy neštandardnými riešeniami. Zaujímavosťou je, že väčšinou z dôvodu krátkych termínov bola implementácia oboch systémov realizovaná prakticky na diaľku, bez nutnosti návštevy výrobného závodu zákazníka. Samozrejme, neskôr sme mali možnosť overiť si, ako to funguje v praxi, ale efektívna komunikácia v predimplementácii aj v neskorších fázach nám umožnila viesť projekty takýmto nezvyčajným spôsobom.

Potrebujete pomoc? Pýtajte sa na riešenie!

Kliknite tu!

Podobné články

Back to top