czytnik RFID

RFID čítačky – na čo nezabudnúť pri výbere

2 Aug 2021

Pri rozhodovaní o použití technológie RFID budete nakoniec čeliť potrebe vybrať si čítačku RFID. Aj keď tento pojem úplne nevystihuje kapacitu tohto typu zariadení, zostaneme pri ňom, keďže sa asi najčastejšie používa v súvislosti so zariadeniami na čítanie (ale aj zápis) RFID tagov.

Keď hovoríme o „čítačke RFID“, partneri majú často na mysli úplne iné veci. Ba čo viac, niekedy používajú pojem RFID anténa zameniteľne so slovom čítačka. A nemalo by to byť prekvapujúce, pretože to je zvyčajne to, čo koncový používateľ vidí. Akoby to nestačilo, antény sú tiež súčasťou samotných RFID štítkov, čo je tiež často zdrojom nejasností.

Skúsme to trochu poprehadzovať a zároveň poukázať na niektoré vlastnosti a funkcionality, ktorým sa oplatí venovať pozornosť pri výbere zariadenia na čítanie/zápis RFID tagov.

Aj keď samotné kódovanie štítkov najčastejšie prebieha pri ich tlači, netreba zabúdať ani na to, že RFID čítačky dokážu dáta nielen čítať, ale aj zapisovať.

Pod pojmom RFID čítačka teda môžeme chápať zariadenie ako mobilný dátový terminál so vstavanou RFID čítačkou, ale aj zariadenie lokálne pripojené k počítaču alebo takzvanú bránu, ktorá pozostáva z čítačky a niekoľkých antén. Výber správneho zariadenia závisí najmä od toho, ako ho chcete používať.

Mobilné terminály (počítače) s RFID čítačkou

Sú to zariadenia, ktoré umožňujú využívať technológiu RFID prakticky na akomkoľvek mieste. V závislosti od konfigurácie hardvéru a nainštalovaného softvéru môžete pracovať buď v režime offline, alebo pomocou sietí Wi-Fi alebo GSM.

RFID readers

Terminály vybavené dotykovými obrazovkami, zvyčajne fungujúce v známom prostredí mobilných telefónov Android, sú ideálnym riešením, keď chcete vykonať inventúru, vyhľadať produkt alebo napríklad zvládnuť vychystávanie.

Voliteľne sú k dispozícii takzvané skenovacie držiaky, ktoré umožňujú pripojiť akýkoľvek mobilný počítač alebo smartfón cez Bluetooth. To vám umožňuje používať zariadenia, ktoré už musíte prevádzkovať v technológii RFID.

RFID readers
RFID readers

Vyššie uvedené riešenia sú často vybavené aj čítačkami čiarových kódov a 2D kódov, čo umožňuje využívať rôzne technológie súčasne.

Stacionárne čítačky RFID

Keď hovoríme o stacionárnych čítačkách, máme na mysli zariadenia namontované permanentne na jednom mieste a slúžiace na čítanie tagov, ktoré sa objavujú v ich dosahu, presnejšie povedané v dosahu k nim pripojených antén.

Väčšina týchto zariadení umožňuje pripojiť jednu až niekoľko alebo niekoľko desiatok externých antén. Pre jednoduchšiu aplikáciu môžeme zvoliť zariadenia s integrovanými anténami. Vďaka tomu môžeme ušetriť miesto a vyhnúť sa inštalácii ďalších káblov a antén.

V závislosti od aplikácií musíme zvážiť veľkosť zariadení (niektoré, dokonca aj tie s integrovanou anténou, majú veľkosť kreditnej karty), miesto inštalácie (v interiéri alebo exteriéri), ​​ako aj ich odolnosť, napr. možné kvapky alebo vibrácie.

RFID readers

Ďalšou, nemenej dôležitou a zrejme ešte dôležitejšou otázkou je spôsob komunikácie so systémami zákazníka. V najjednoduchšom (a niekedy postačujúcom) prípade ide o pripojenie cez USB alebo RS232, ale častejšie sa používa sieťové prepojenie ako Ethernet, alebo bezdrôtové Wi-Fi pripojenie, prípadne mobilné siete.

Tiež stojí za zváženie, ak je potrebné komunikovať s externými zariadeniami, ako sú signálne stĺpce alebo rôzne typy senzorov. v tomto prípade je potrebné zvoliť čítačku s GPIO portami.

RFID antény

Výber antén/antény je ďalším, nie jednoduchým krokom v implementácii RFID riešení. Okrem takých samozrejmých vlastností, akými sú ich veľkosť (môžu mať od niekoľkých centimetrov až po jeden meter a viac), tvar a odolnosť voči vonkajším podmienkam, sú dôležité aj, alebo možno predovšetkým, technické parametre.

RFID readers

Počnúc pripojeniami, ktoré umožňujú pripojiť anténu k čítačke (je ich viacero typov), cez pokročilejšie parametre, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu čítania ako je polarizácia (kruhová alebo lineárna), zisk alebo uhol čítania.

Príslušenstvo a ďalšie

V prípade všetkých vyššie uvedených zariadení je dôležité venovať pozornosť skutočnosti, že sú určené na prevádzku v určitej geografickej oblasti, pretože v rôznych oblastiach sú prijateľné rôzne frekvenčné rozsahy RFID, napr. v Európe existuje rozsah 865-868 MHz.

Pri plánovaní nákupu a inštalácie čítačiek RFID je potrebné mať na pamäti, že okrem samotných zariadení by sme mali brať do úvahy aj dodatočné, niekedy nevyhnutné komponenty, ako je kabeláž (vyhradená pre konkrétne čítačky a antény) alebo montážne držiaky, ktoré na jednej strane ruky umožňujú stabilnú montáž zariadení a na druhej strane umožňujú jednoduchú úpravu ich umiestnenia.

Kľúčovým prvkom je aj softvér, ktorý umožňuje zariadeniam spolupracovať so systémami zákazníka.

Vzhľadom na skutočnosť, že správny výber a konfigurácia RFID zariadenia je zložitejšia ako napr. čítačiek čiarových kódov, stojí za to uistiť sa, že dodávateľ zariadenia môže poskytnúť podporu v tejto oblasti.

Dopyt

Kategória

Podobné články

Back to top