printronix t8000

Thule – tlačiareň Printronix T8000 so systémom overovania kódu

6 Sep 2023

Predpokladali sme, že bude najbezpečnejšie skontrolovať, či sú čiarové kódy správne v momente ich vytlačenia.
Tlačiarne, ktoré sme doteraz používali, nedokázali overiť, či sú vytlačené čiarové kódy z hľadiska kvality správne.

Čiarové kódy

Čiarové kódy. Všetci ich poznáme. Nie každý vie, čo znamenajú alebo kde ich použiť, no podnikanie si bez nich nevieme predstaviť. Sú všade.

Vidíme ich na produktoch dennej spotreby, v obchodoch, skladoch, laboratóriách, lístkoch či reklamách… Používame ich na výrobných linkách, skladovom hospodárstve a doprave. Uľahčujú správu tovaru a produktov, zlepšujú logistické procesy, odstraňujú chyby a zrýchľujú prácu.

Čiarové kódy, predovšetkým čitateľnosť

Spravidla máte len výhody, a to je pravda. Kým nebudú fungovať. Až kým nebudú čitateľné, aby som bol presný. Bohužiaľ tu narážame na niekoľko prekážok. Napriek kvalitným tlačiarňam, správne zvolenému spotrebnému materiálu, dobre vyškolenému personálu vidíme čiarové kódy, ktoré sú vytlačené nesprávne. Čo potom? Ak pracujete v obchode, napíšete hodnotu produktu priamo pod čiarový kód.

Automatické systémy

Pri pokročilých systémoch na to nemáme čas. V niektorých prípadoch ani nemáme možnosť. Čiarové kódy sú čítané automaticky skenovacími systémami a chyba alebo žiadne čítanie spôsobuje problémy. Niekedy to znamená dlhší čas na príjem alebo dodávku tovaru a niekedy to znamená zastavenie výrobnej linky. Je to náklad. Vždy. Ak sa tak stane u nášho zákazníka, stratíme nielen čas a peniaze, ale aj svoju reputáciu, čo môže viesť k finančnej pokute alebo dokonca k porušeniu zmluvy.

Spoločnosti na celom svete čelia takýmto výzvam a nezáleží na tom, či ste malé alebo globálne. Tiež Thule, švédsky líder vo výrobe strešných nosičov, športových nosičov na bicykle, lyže, kanoe, detské nosiče a autosedačky či cestovné tašky atď.; bol vyzvaný nájsť nejaké riešenie tohto problému.

Aj keď spoločnosť Thule dobre pozná označovanie produktov a urobila všetko, čo bolo v ich silách, aby doručila svoje produkty so správnymi čiarovými kódmi, aj v tejto oblasti sa stretli s určitými problémami. V snahe znížiť riziko chýb sa poľská pobočka Thule obrátila na Etisoft so žiadosťou o pomoc pri hľadaní riešenia, ktoré by umožnilo efektívne overenie už vytlačených čiarových kódov.

Včasné overenie čiarových kódov

Predpokladali sme, že bude najlepšie skontrolovať, či sú čiarové kódy správne v momente ich vytlačenia. Tlačiarne, ktoré sme doteraz používali, nedokázali overiť, či sú vytlačené čiarové kódy z hľadiska kvality správne.

Vizuálne overenie vykonávané personálom by bolo časovo náročné a neposkytovalo by 100% záruku. Niektoré čiarové kódy vyzerajú úplne normálne, ale ukáže sa, že sú nesprávne, nespĺňajú kritériá kvality, a preto sú nečitateľné.

Tiež upevnenie štandardných čítačiek na tlačiarňach nebolo dosť dobré. Systém umožnil čítať čiarové kódy a potenciálne zastaviť tlač alebo opätovnú tlač v prípade chyby, ale vzhľadom na určité očakávania nášho zákazníka to stále nebolo to, čo spoločnosť Thule hľadala.

Printronix T8000 so špeciálnym systémom na overenie čiarových kódov

Ďalšou myšlienkou bolo nainštalovať tlačiareň so špeciálnym systémom na overovanie čiarových kódov. A to bolo všetko! Každý vytlačený čiarový kód je automaticky overený nielen z hľadiska jeho čitateľnosti, ale aj zhody s ISO (teda správny kontrast, okraje). V prípade chybného čítania môže správca systému definovať rôzne akcie, ako je opätovné skenovanie, zastavenie tlače alebo opätovná tlač. Všetky tieto akcie sa dajú kombinovať. Netreba sa obávať, že by sa takáto chybná etiketa dostala späť do obehu – ničí sa potlačou vybraného vzoru – ako je napríklad šachovnica .

tlačiareň printronix t8000

V prípade, že je niekoľko ďalších etikiet chybných, čo môže byť spôsobené napr. poškodením hlavy, proces tlače systém zastaví, čo signalizuje problém nielen zobrazením veľkej a viditeľnej komunikácie na monitore tlačiarne, ale aj zvukovou a vizuálnou signalizáciou.

drukarka printronix t8000
drukarka printronix t8000

Printronix T8000 – systém overovania kódov – implementácia

Neznamenalo to len inštaláciu tlačiarní. Bolo potrebné prispôsobiť sa obmedzeniam, ktoré si vynútil systém Thule. Generovať štítky serverom v zahraničí a teda bez možnosti akýmkoľvek spôsobom zasahovať do tlačových vzorov bolo dosť náročné. Obmedzením bol aj počet formátov a materiálov používaných na tlač etikiet.

Napriek tomu sa nám vďaka veľkému zapojeniu pracovníkov označovania a podpory IT oddelenia podarilo spustiť množstvo testov. Nakoniec bol systém nakonfigurovaný tak, aby nielen správne tlačil a overoval štítky, ale aby vyžadoval čo najmenej zásahov operátorov. Táto implementácia nielen zlepšila kvalitu značenia, ale aj zjednodušila každodennú prácu.

Janusz Dembowski, Thule Sp. z oo IT manažér:
Pred inštaláciou tlačiarní ponúkaných spoločnosťou Etisoft sme sa stretli s viacerými nepríjemnosťami v dôsledku chybnej tlače čiarových kódov. Museli sme znášať dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru, prebalením, poznámkou a následnou expedíciou. Odkedy sme tento systém zaviedli, nevznikla ani jedna reklamácia. Ani manipulácia so samotnou tlačiarňou nie je problém. V skutočnosti sa na to zameriavame iba vtedy, keď sa chceme pochváliť, ako funguje náš systém overovania čiarových kódov. Vďaka tomu sú všetky naše čiarové kódy overené a na výrobné účely sa používajú iba tie správne.

Máte záujem o systém overovania kódov?

Kontaktuj nás!

Podobné články

Back to top