producent etykiet

Odvetvie domácich spotrebičov naberá na sile – výsledky výroby domácich spotrebičov sú pre Etisoft príležitosťou

19 Jul 2021

Odvetvie domácich spotrebičov je obrovský trh, ktorý takmer nikdy nedosiahne vrchol. Nové technológie vznikajú závratnou rýchlosťou a tie, ktoré poznáme, sa neustále zdokonaľujú. Takto vzniká stále viac nových domácich spotrebičov, ktoré v mnohých smeroch uľahčujú život svojim používateľom. Analýza údajov o výrobe jasne ukazuje, že priemysel domácich spotrebičov v tomto odvetví, hoci sa počas pandémie COVID-19 na chvíľu spomalil, je už späť na najvyššej rýchlosti a láme nové rekordy. Pozrime sa bližšie na výsledky správy a skontrolujte, ako môže táto situácia ovplyvniť Etisoft pôsobiaci v sesterskom odvetví.

Sľubné údaje

Podľa údajov zozbieraných v správe APPLiA Polska už prvé mesiace roku 2021 (obrázok nižšie) jasne ukazujú, že je pred nami ďalší rok rastu výroby veľkých domácich spotrebičov. V priemere za prvý štvrťrok tohto roka došlo k medziročnému nárastu o 30 %, zatiaľ čo v samotnom marci bolo možné pozorovať až 50 %..

household appliance

Za zmienku stojí, že rast možno pozorovať vo výrobe každého druhu veľkých domácich spotrebičov: v priemere sa medziročne vyrobí o 21 % viac práčok, výroba umývačiek riadu sa zvyšuje o 36 %, sušičiek bielizne o 73 % (tj. je najvyšší zaznamenaný nárast, len v marci o 147 %!) a chladničky a mrazničky o 24 %. To ukazuje rastúce potreby spotrebiteľov a rozmach sušičiek bielizne naznačuje, že tejto technológii zákazníci čoraz viac dôverujú a pravdepodobne sa stane trvalou súčasťou kánonu základných domácich spotrebičov, ako kedysi umývačka riadu.

Ako súvisí rast v odvetví domácich spotrebičov s Etisoftom?

Etisoft je popredným výrobcom informačných a marketingových etikiet pre domáce spotrebiče. Aktuálne pozorovaný rast a prognóza ďalšieho zvyšujúceho sa dopytu po špičkových domácich spotrebičoch umožňuje značke hľadieť s istotou do budúcnosti.

Prvý spôsob: výroba etikiet a funkčných prvkov pre domáce spotrebiče

Vyrábame povinné energetické etikety, ktoré zákazníkov informujú o energetickej triede zariadenia, spotrebe energie, spotrebe vody a ďalších vlastnostiach zariadenia, o kúpe ktorého uvažujú. Informatívnu funkciu plnia aj typové etikety a informačné etikety s radom údajov o domácich spotrebičoch, ktoré pomáhajú pri správnom pripojení zariadenia k vodovodnej alebo elektrickej sieti. Ďalším typom etikiet vyrábaných spoločnosťou Etisoft sú marketingové etikety, ktoré zákazníkom elektropredajní poskytujú informácie o špeciálnych funkciách, ktorými sú dostupné modely umývačiek riadu alebo chladničiek vybavené.

Etikety však nie sú všetko. Etisoft tiež vyrába montážne výseky, izolátory a samolepiace pásky, ktoré chránia komponenty a príslušenstvo počas prepravy. Vďaka nim je preprava chladničiek, rúr a iných domácich spotrebičov bezpečná a spotrebiteľ si môže byť istý, že výrobok bude doručený neporušený.

Sortiment príslušenstva vyrábaného našou spoločnosťou dopĺňajú nami vytlačené návody na použitie a záručné listy.

Druhý spôsob: výroba komponentov a podzostáv pre domáce spotrebiče

Medzi komponenty vyrábané na výrobných linkách spoločnosti Etisoft patria predné a ovládacie panely používané vo všetkých typoch domácich spotrebičov. Za čitateľnú prezentáciu informácií o stave zariadenia alebo parametroch zvoleného programu sú zodpovedné ovládacie panely. Predné panely zas plnia hlavne informatívnu funkciu. Sú to prvky umiestnené na prednej stene práčky alebo umývačky riadu, označené vysvetľujúcimi nápismi.

Tretia cesta: riešenia pre priemysel domácich spotrebičov

Etisoft sa nezaoberá len výrobou etikiet, výsekov, či ovládacích panelov. Naša ponuka zahŕňa aj riešenia určené na optimalizáciu práce vo výrobných a logistických priestoroch ako aj v skladoch.

  • Intralogistické systémy – AGV používané v skladoch a výrobných halách sami prepravujú výrobné komponenty, pričom sa pohybujú po určených dráhach.
  • Systémy kontroly kvality Vision – systémy zobrazenia pozostávajúce z kamier a špecializovaného softvéru zabezpečujú, že vyrábané komponenty sú v súlade s platnými normami. Na dosiahnutie tohto cieľa porovnávajú snímku kontrolovaného komponentu so šablónou uloženou v databáze.
  • RFID riešenia– vyrábame etikety s RFID tagmi, ponúkame aj termotransferové tlačiarne, ktoré umožňujú tlačiť a kódovať takéto etikety, čítačky a RFID brány, dátové terminály a ďalšie zariadenia podporujúce sledovateľnosť a logistické procesy vo výrobných a skladových priestoroch.
  • Tlačiarenské a aplikačné zariadenia stroje, ktoré súčasne tlačia etikety a etiketujú produkty, obaly a palety, aj keď ešte nezišli z výrobnej linky. Používajú sa aj na presné označenie domácich spotrebičov marketingovými štítkami. Spomínaný systém kontroly kvality zraku overuje, či bol štítok aplikovaný presne na určené miesto.

Príležitosť pre Etisoft

Rozvoj priemyslu domácich spotrebičov nechce spomaliť. Dopyt po nových technológiách, a teda aj po nových komponentoch, značeniach a softvéri, neustále rastie, čo nám umožňuje hľadieť do budúcnosti odvetvia a budúcnosti Etisoftu s optimizmom. Samotná výroba však nie je dostatočná, preto sme sformulovali víziu rozvoja našej spoločnosti, ktorú sme nazvali „Od etikiet po Priemysel 4.0“. V jej rámci ponúkame nielen etikety vyrábané vo vlastnej réžii, ale aj produkty a systémy, ktoré nám a našim partnerom umožňujú dostať sa na úroveň spoločnosti Industry 4.0.

Podobné články

Back to top