Produkty

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-antistaticodpornosc-chemicalsodpornosc-flammableodpornosc-minus_30odpornosc-plus_150odpornosc-oilodpornosc-uv_humiditykodowanie-2dkodowanie-kreskowedruk-monotechnologia-tt

Identifikačné etikety

Etikety s identifikačným číslom súčiastky, elektronického tovaru, PCB sú obzvlášť dôležité v automobilovom priemysle. Umožňujú sledovať počet a výrobnú dávku. Preto je dôležité, aby štítok s číslom šarže bol čitateľný počas celého životného cyklu prvku a odolný voči okolitým podmienkam na rôznych miestach vo vozidle. Identifikačné štítky na označenie DPS sú odolné voči (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humiditykodowanie-rfidkodowanie-uhfkodowanie-2dkodowanie-kreskowedruk-monotechnologia-tt

RFID identifikačné etikety

Identifikačné štítky RFID sú efektívnou alternatívou v situáciách, keď by štítok s čiarovým kódom, identifikačným číslom produktu musel byť umiestnený na ťažko dostupnom, neviditeľnom mieste. Ďalšou výhodou RFID tagov je možnosť uloženia veľkého množstva informácií o produkte na jednom mieste. Identifikačné štítky RFID poskytujú rýchlu a bezchybnú identifikáciu prvkov a sledovanie šarží (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-chemicalsodpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humidity

Obojstranné montážne pásky a výseky

Pre automobilový priemysel sa osvedčili obojstranné lepiace pásky a štítky používané na rýchle a odolné upevnenie prvkov. Obojstranne lepiace prvky vyrezané na určitú veľkosť (vyseknuté) uľahčujú montáž jemných prvkov, napr. ovládacieho panela alebo LCD displeja. Aplikácia obojstranného lepidla spoj dodatočne utesní. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-nogluewlasnosci-permanentodpornosc-antistaticodpornosc-chemicalsodpornosc-flammableodpornosc-minus_30odpornosc-plus_150odpornosc-uv_humidity

Izolátory

Prvky vyrezané z materiálov ako PET, PP, PET, lepenka a fóliová lisovaná lepenka, ktorých úlohou je zabezpečiť tepelnú a elektrickú izoláciu elektronických modulov. Izolačné pásky sú ťažko horľavé a samozhášavé a zároveň odolné voči väčšine chemikálií. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-antistaticodpornosc-chemicalsodpornosc-flammableodpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humidity

Vodivé a tieniace pásky a výseky

Materiály komplexnej štruktúry (na báze medi, niklu, peny), ktorých úlohou je tieniť elektromagnetické rušenie v elektronických zariadeniach. Tepelne vodivé a elektrovodivé materiály používané na elektronických doskách uľahčujú odvod tepla z elektronického prvku. Materiály sú ťažko horľavé a samozhášavé a zároveň odolné voči väčšine chemikálií. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-nogluewlasnosci-removableodpornosc-chemicalsodpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humidity

Fólie na ochranu povrchu a výseky

Ochranné fólie sa používajú predovšetkým na ochranu jemných povrchov pred poškriabaním pri montáži alebo preprave. Aplikujú sa na obrazovky, displeje, zušľachtené a sklenené povrchy a po odlepení nezanechávajú žiadne zvyšky lepidla. Najčastejšie sú rezané do tvaru zaisteného prvku. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-chemicalsodpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humidity

Samolepiace fixačné pásky a výseky

Samolepiace pásky sú určené na pripevnenie pohyblivých prvkov, napr. drôtov k puzdru. Predstavujú dodatočné vystuženie iných typov spojov. Samolepiace upevňovacie výseky sa používajú aj na maskovanie montážnych otvorov. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-chemicalsodpornosc-flammableodpornosc-minus_30odpornosc-plus_150odpornosc-oilodpornosc-uv_humiditykodowanie-2dkodowanie-kreskowedruk-monotechnologia-tt

Typové etikety

Typová etiketa elektronických zariadení používaných v automobilovom priemysle musí byť odolný, zatiaľ čo potlač musí byť čitateľná po mnoho rokov. Pre tento typ aplikácie boli vybrané špeciálne etikety so silným lepidlom odolným voči drsným podmienkam a vyhovujúce vysokým štandardom automobilového priemyslu. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-chemicalsodpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humidity

Tesniace a tlmiace pásky a výseky

Prvky vyrobené z gumy, peny, silikónu používané ako podložky, rozpery, separátory. Utesňujú spoje, chránia elektronické prvky pred vodou, vzduchom, prachom, elektrickým nábojom a navyše pred vlhkými vibráciami. Materiály sú ťažko horľavé a samozhášavé a zároveň odolné voči väčšine chemikálií. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-minus_30odpornosc-plus_150odpornosc-uv_humiditykodowanie-kreskowedruk-pantonetechnologia-ink-jettechnologia-tt

Produktové etikety

Produktové etikety zariadenia alebo elektronického modulu sa používa v prípade výroby pre trh náhradných dielov a doplnkových zariadení. Aplikuje sa na výrobok alebo obal na účely riadneho rozpoznania spotrebiteľom. Obsahuje názov výrobcu, logo, názov produktu, dátum výroby, číslo šarže a/alebo čiarový kód. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-nogluewlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-minus_30odpornosc-plus_150odpornosc-uv_humiditydruk-pantonetechnologia-ink-jettechnologia-tt

Informačné etikety

Etikety obsahujú dôležité informácie pre používateľa o spôsobe obsluhy a pripojenia zariadenia. Informácie sú vytlačené v popisnej forme alebo vo forme piktogramov. Informačná a výstražná nálepka môže tiež informovať o nebezpečenstve súvisiacom s nesprávnym použitím. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentwlasnosci-sealingodpornosc-abrasion_2druk-mono

Bezpečnostné etikety

Etiketa, ktorá chráni pred neoprávneným otvorením zariadenia. Pokus o odstránenie etikety má za následok poškodenie etikety a v dôsledku toho stratu záruky. Počas pokusu o odtrhnutie sa bezpečnostný štítok rozpadne, delaminuje alebo odhalí nápis VOID. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-chemicalsodpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-oilodpornosc-uv_humidity

Logotypy

Exkluzívny samolepiaci emblém, logo spoločnosti, ploché alebo vypuklé, pokovované alebo vyrobené z plastov zvýrazňuje modernosť či klasiku a posilňuje značku výrobcu elektronických zariadení. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-nogluedruk-monodruk-pantone

Návod na použitie a záručné listy

Návody na používanie elektronických zariadení (audio, hands-free a navigačné systémy) sú vytlačené vo forme brožúr. Informácie o produkte a podmienkach používania sú najčastejšie pripravované v mnohých jazykových mutáciách. Môžu byť tiež zdieľané na webových stránkach. (...)

Čítaj viac Požiadať
Back to top