Etikety Kanban

Etikety Kanban – fungujú ako karty na viacnásobné použitie, ktorých úlohou je informovať zamestnancov v oblasti skladu o potrebe doplňovania zásob a vo výrobnej oblasti o potrebe zahájiť výrobný proces. Najčastejšie to má formu nelepivej visačky alebo samolepiacej etikety. Obsahuje základné informácie o produkte, ktorého sa daná karta týka, a informácie týkajúce sa množstva, napr. minimálna zásoba alebo veľkosť jednej výrobnej dávky.

  • zníženie nákladov na skladovanie materiálov
  • výrobu včas a vo vhodnom množstve
  • súčasť väčších systémov riadenia výroby a skladových procesov

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-warehouse
Dopyt
Back to top