Označenie OHS

Označenie OHS – je to súbor štandardných zákazových a povinných značiek a výstražných značiek v oblasti zaistenia bezpečnosti v podnikoch a verejnom priestore. Organizujú priestor na pracovných staniciach, na chodbách, vo výrobných halách, halách zákazníckych služieb a skladoch. Umožňujú udržiavať základné bezpečnostné pravidlá a upravovať zariadenia v súlade s odporúčaniami vnútorných služieb BOZP, Štátneho inšpektorátu práce alebo Hlavného hygienického inšpektorátu. Označenia OHS sa najčastejšie vyrábajú vo forme samolepiacich štítkov alebo štítkov a na horizontálne značenie dopravných trás sa používajú farebné štandardizované samolepiace pásky.

  • zvyšujú bezpečnosť na pracoviskách a vo verejnom priestore
  • štandardné, čitateľné značenie
  • farby sú v súlade s prijatými normami

Aplikácia

obszar-warehouseobszar-manufakturingobszar-office
Dopyt
Back to top