Systémy overovania tlače

Systémy overovania tlače – riešenie používané na kontrolu kvality označovania výrobkov alebo ich obalov. Úlohou overovateľov tlače je oddeliť výrobky, ktorých označenie je nekompatibilné s konkrétnou šablónou alebo neexistuje žiadne označenie. Najbežnejšie overované sú prvky označení alebo etikiet, ktoré v prípade nezlučiteľnosti môžu narušiť ďalší výrobný alebo logistický proces. V závislosti od typu produktu a konfigurácie zariadenie umožňuje overiť popisy, kódy a dokonca aj informácie uložené na štítku RFID. Nesprávne označený výrobok je odstránený z výrobnej linky mechanickým zhodením alebo fúkaním a najčastejšie je odoslaný do procesu opravy.

  • 100% správne označené výrobky
  • nedostatok sťažností týkajúcich sa nízkej kvality označení
  • nedostatok návratnosti od zákazníkov spôsobený chybami pri označovaní produktu
  • možnosť overenia čiarových kódov vrátane EAN13 a 2D kódov
  • možnosť súčasného overenia mnohých kódov

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-shipping
Dopyt
Back to top