Systémy priamej tlače na výrobok

Systémy priamej tlače na výrobok – zariadenia určené na tlač informácií priamo na výrobok alebo jeho obal. Používajú sa na tlač textov, čiarových kódov a 2D kódov a variabilných informácií, ako je dátum spotreby alebo číslo. Počas priameho označovania označovaného výrobku alebo jeho obalu by sa mal pohybovať, preto sú systémy priamej tlače na výrobok inštalované priamo na výrobných linkách. V závislosti od špecifickosti výroby je možné označovanie výrobku vykonávať pred zabalením aj po zabalení výrobku. Zariadenia na priamu tlač na výrobok sa najčastejšie používajú v priemysle FMCG na označovanie potravín, nápojov, kozmetiky atď. a v stavebnom priemysle. V ponuke sú zariadenia založené na technológii Thermal InkJet od HSA.

  • jednoduché a čisté využitie
  • trvalá tlač
  • šírka tlače od 12 mm do 1000 mm
  • rýchlosť tlače až 300 m / min.
  • možnosť potlače na rôzne povrchy: papier, fólia, sklo, kov, plasty
  • optimalizácia procesu označovania výrobkov
  • možnosť integrácie s výrobnou linkou

Aplikácia

obszar-manufakturingobszar-shipping
Dopyt
Back to top