AGV/AMR mobile robots

AGV/AMR: predimplementačná analýza intralogistického systému v 6 krokoch

21 Nov 2023

Predimplementačná analýza je kľúčovým krokom v procese implementácie intralogistických systémov založených na AGV a AMR . Počas tohto procesu naši experti úzko spolupracujú s klientom pred fázou systémovej objednávky, aby pochopili potreby a požiadavky, ktoré musia inteligentné mobilné roboty spĺňať, aby bolo možné vybrať optimálne riešenie. Predimplementačná analýza je navrhnutá tak, aby vytvorila ponuku, ktorá klientovi umožní vidieť, akú výšku investície by si mal naplánovať v rámci svojho rozpočtu.

AGV – ciele a hlavné kroky pri vykonávaní predimplementačnej analýzy

Cieľom analýzy je posúdiť procesy a logistickú infraštruktúru klienta a následne navrhnúť koncepciu realizácie nákladnej dopravy s využitím AGV alebo AMR . Predimplementačná analýza pomáha pri rozhodovaní o implementácii a prezentuje výšku požadovaných investícií, ako aj prínosy pre klienta po implementácii robotizovaného intralogistického systému.

 1. Príprava klienta

Klient pred začatím predimplementačnej analýzy zasiela odpovede na technické otázky o prepravovanom náklade, životnom prostredí a logistických procesoch, čo umožňuje lepšie pochopiť povahu a logistické potreby závodu.

Analýza przedwdrożeniowa robota AGV

2. Návšteva závodu

Po úvodnom oboznámení sa s procesom a prostredím klienta navštívi odborník Etisoft Smart Solutions závod, kde má byť systém implementovaný, aby pochopil špecifiká procesov.

3. Stretnutia a vývoj problematiky

 • Popis fungovania systému a účel jeho implementácie.
 • Analýza existujúcich procesov pred robotizáciou.
 • Stanovenie podmienok prostredia a procesov pre mobilné roboty.
 • Výber typu AGV/AMR.
 • Koncepcia realizácie dopravy.

4. Mapa prevádzky systému

Vypracovanie mapy prevádzky systému s ohľadom na trasy vozidiel, nabíjacie body, logistické body a prekážky.

Ako organizovať dopravu v modernej spoločnosti? Prečítajte si o tom!

5. Bezpečnostná analýza:

Všeobecná bezpečnostná analýza prevádzky systému a diskusia o núdzových opatreniach.

6. Dokument analýzy pred implementáciou:

Na konci dostane klient dokument, ktorý obsahuje navrhované riešenie, výsledky analýzy, počet navrhnutých AGV/AMR a ukazovatele výkonnosti systému. Uvádzajú sa aj termíny a možný harmonogram implementácie. Zároveň je prezentovaná cenová ponuka na systém a jeho údržbu.

Prečo sa oplatí použiť predimplementačnú analýzu?

Predimplementačná analýza nie je len fázou predloženia ponuky. Je to príležitosť aj pre klientov bez jasnej vízie, ako by mal intralogistický systém fungovať. Analýza vykonaná špecialistami Etisoft Smart Solutions pomáha pri rozhodovaní načrtnutím úrovne investícií a výhod po implementácii robotického systému. Túto príležitosť sa oplatí využiť najmä vtedy, ak je predstava o fungovaní systému zahmlená a vzniká veľa otázok.

Čo dostane klient po vykonaní analýzy?

Na základe predimplementačnej analýzy dostane klient v spolupráci s ESS dokumentáciu obsahujúcu navrhované riešenie, ktorá slúži ako podklad pre cenovú ponuku pre intralogistický systém. Predimplementačná analýza pozostáva okrem iného z:

 • riešenie vrátane spôsobu prepravy nákladu, typu AMR, typu navigácie, spôsobu vyzdvihnutia a odovzdania nákladu
 • navrhované usporiadanie trás robotov
 • umiestnenie miest vyzdvihnutia, odovzdania a akčných miest
 • výsledky výpočtov výkonnosti
 • navrhovaný počet AGV/AMR
 • v prípade potreby zmeny infraštruktúry klienta
 • usmernenia na prípravu infraštruktúry na implementáciu.

Zhrnutie

Stručne povedané, predimplementačná analýza je kľúčovým krokom v procese implementácie intralogistického systému, ktorý na jednej strane zaisťuje bezpečnosť v nákupnom procese a na druhej strane poskytuje klientovi komplexnú víziu a špecifickú ponuku prispôsobenú ich jedinečným potrebám.

Znížte riziko, objednajte si predimplementačnú analýzu. Požiadajte o cenovú ponuku!

Kategória

Podobné články

Back to top