wózki agv, wózek agv, wózek samojezdny, roboty transportowe, roboty magazynowe, roboty autonomiczne, agv wózki, pojazdy agv, pojazd agv, robot transportowy, mobilne roboty magazynow, mobilne roboty transportowe

Automatizované riadené vozidlá (AGV) – organizácia dopravy v moderných výrobných závodoch

23 Mar 2021

Vznik riešení založených na flotile mobilných robotov (často ich označujeme ako AGV) v priemysle možno nie bezdôvodne nazvať revolúciou v preprave materiálov. Ide o inteligentný systém automaticky navádzaných vozidiel v továrňach Industry 4.0, ktorý nahrádza dopravu pomocou vysokozdvižných a paletových vozíkov a umožňuje premiestňovanie tovaru bez zásahu obsluhy. Mobilné transportné roboty AGV/AMR umožňujú nielen znížiť mzdové náklady, ale predovšetkým výrazne zvýšiť produktivitu firmy.

wózki agv, wózek agv, wózek samojezdny, roboty transportowe, roboty magazynowe, roboty autonomiczne, agv wózki, pojazdy agv, pojazd agv, robot transportowy, mobilne roboty magazynow, mobilne roboty transportowe

AGV používané na automatickú a autonómnu dopravu

Roboty AGV z produkcie Etisoft Smart Solutions, dcérskej spoločnosti Etisoftu, slúžia na automatickú a autonómnu prepravu komponentov a hotových výrobkov. V tomto prípade nejde len o dizajn a ponuku samotných vozidiel zákazníkom. ESS urobila krok vpred a ponúka celý intralogistický systém založený na AGV. Automaticky navádzané vozidlo (AGV) je jedným z prvkov komplexného systému. Jeho jadrom je plán výroby, ktorý sa premieta do riadenia misií v rámci intralogistických procesov. Zohľadňuje riadenie dopravy a úzko spolupracuje s ľuďmi, strojmi a systémami.

Intralogistický systém ponúkaný spoločnosťou ESS bol od začiatku navrhovaný v súlade s potrebami a požiadavkami zákazníkov. Inžinieri zohľadňujú obmedzenia súvisiace s infraštruktúrou priemyselného závodu, ktorý používa zákazník: upravujú rozmery, použité komponenty a použité bezpečnostné a navigačné systémy. 

Autonómne roboty ESS boli navrhnuté tak, aby fungovali pod kontrolou intralogistického systému IntraFleet 4.0 integrovaného so systémom riadenia dodávok. Umožňuje súčasne koordinovať činnosť mnohých autonómnych mobilných robotov.

Výhody nasadenia intralogistického systému

  • zníženie nákladov na vnútropodnikovú logistiku pre firmu (zlepšenie efektívnosti a predvídateľnosti procesov a vnútornej bezpečnosti dopravy)
  • optimalizácia intralogistických procesov (nasadeniu predchádza analýza procesov; integrácia s ERP/MES//SCADA systémami, vďaka čomu nie je potrebný dohľad zamestnancov)
  • neustále zlepšovanie – meranie výkonnosti systému a analýza zhromaždených údajov umožňuje analýzu efektívnosti a zlepšovanie (v súlade so štíhlym manažmentom).

ESS AGV – krok pred konkurenciou

Inžinieri z ESS navrhli nielen intralogistický systém, ale pracujú aj na riešeniach budúcnosti v oblasti autonómnej intralogistiky. Toto sú:

  • systém automatickej výmeny batérií v rámci projektu EÚ HEPIS (High Efficiency and Performance Intralogistics System). Zvýši efektivitu systému pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov riešenia.
  • autonómny mobilný robot (AMR) postavený od základov v rámci projektu EÚ LOTIS (Low Temperature Intralogistics System) s unikátnymi parametrami. Robot bude schopný pracovať pri teplote pod -20°C (mrazničky, chladiarne) a vďaka správnym konštrukčným riešeniam mu nebude prekážať ani silná prašnosť a vysoká vlhkosť.

Keďže Etisoft Smart Solutions je zároveň dizajnérom a výrobcom robotov a softvéru, dokáže jednoducho a rýchlo nasadiť potrebné úpravy ponúkaných riešení. Keďže svoje riešenia integruje sám, má aj plnú kontrolu nad výsledným efektom.

Máte záujem? Kontaktuj nás.

Inquiry

Podobné články

Back to top