autonomiczne systemy intralogistyki,

Etisoft vstupuje do Industry 4.0

19 Jan 2021

Poľský priemysel stále závisí od riešení „tretej priemyselnej revolúcie“ a „šamanských znalostí“ svojich zamestnancov. Ako sa to dá zmeniť? Portál Evertiq venovaný elektronickému priemyslu píše o tom, ako naša spoločnosť pomáha pri digitalizácii firiem.

Jedným z cieľov Etisoftu je vývoj autonómnych intralogistických systémov. Pôvodné stroje a systémy spoločnosti majú vykonávať väčšinu prác v novom skladovom centre, ktoré plánuje postaviť Etisoft.

Etisoft je výrobca a dodávateľ etikiet a funkčných prvkov z Gliwice, ktorý pôsobí na trhu už 25 rokov. Nová dlhodobá stratégia spoločnosti zahŕňa okrem iného modernizáciu firemného imidžu a rozšírenie portfólia o produkty, ktoré sú v súlade s technológiou Industry 4.0 . Na akcie plánované v rámci novej vízie rozvoja spoločnosti sme sa preto spýtali Grzegorza Krupu, riaditeľa pre nové technológie Etisoftu.

 – Ako plánuje Etisoft rozvíjať svoju obchodnú činnosť súvisiacu s technológiami Industry 4.0?

Grzegorz Krupa, riaditeľ pre nové technológie v Etisofte: – Medzi našimi klientmi je obľúbený výrok „digitalizácia tovární“, ktorá je chápaná ako implementácia všetkých a akýchkoľvek riešení súvisiacich so spracovaním dát aplikovaných v továrňach. Chceme upozorniť na skutočnosť, že poľský priemysel podľahol štvrtej priemyselnej revolúcii pomerne slabo. Z publikovaných správ a našich vlastných pozorovaní vyplýva, že technológie vo výrobných halách sa modernizujú, avšak z hľadiska organizácie výroby a internej logistiky sú bežnejšie riešenia pochádzajúce z čias „tretej priemyselnej revolúcie“, tj generácie krátkodobých výrobných plánov s využitím ERP systémov a ďalej výroba prebieha vo veľkej miere „šamanským“ spôsobom, teda ako doteraz – na základe vedomostí, praxe a skúseností vybraných zamestnancov.

Grzegorz Krupa, riaditeľ pre nové technológie spoločnosti Etisoft

Našim zákazníkom ponúkame v rámci implementácie „Industry 4.0“ niekoľko produktových skupín založených na moderných technológiách značenia surovín, nástrojov, figurín a hotových výrobkov. Ponúkame zariadenia na označovanie a čítanie, spotrebný materiál, ktorý vyžadujú, automatizačné zariadenia a IT systémy integrujúce tieto riešenia do celku. Našou úlohou je, aby zákazník dosiahol svoj obchodný cieľ, napr. sledovateľnosť produktov, podpora zásobovania výrobných liniek, odber hotových výrobkov a ich dodávka do expedičného skladu. Naše produkty a služby poskytujeme v rôznych fázach realizácie projektu zákazníkom. Predovšetkým pomáhame kontrolovať procesy prebiehajúce vo výrobných halách a navrhujeme rôzne spôsoby označovania. Používame technológie RFID, tlačené kódy, lasery, zariadenia Print&Apply a ďalšie senzory, ako sú kamery používané na automatické rozpoznávanie obrázkov.

– Ktoré nové produkty budú zavedené do ponuky alebo vyvinuté?

– V rámci nových technológií sa zameriavame na tri produktové skupiny:

 • intralogistické systémy založené na vozidlách AGV/AMR,

• automatizačné systémy založené na strojovom videní,

• MES softvér určený na riadenie výrobných procesov a riadenie internej logistiky na báze moderných metód označovania.

Poskytujeme komplexné riešenia, ktoré pozostávajú z projektu systému, nevyhnutného vybavenia, spotrebného materiálu a softvéru prispôsobeného potrebám zákazníka. Nakoniec vyššie uvedené komponenty integrujeme a implementujeme, kým nebudú pripravené na produkčné použitie.

– Sú niektoré oblasti obzvlášť sľubné z pohľadu Etisoftu? Zameria sa spoločnosť na ne?

– Vzhľadom na nízku úroveň automatizácie logistiky v poľskom priemysle kladieme osobitný dôraz na oslovenie zákazníkov pomocou autonómnych intralogistických systémov. Úspešná implementácia takéhoto systému u jedného z našich zákazníkov, ktorý mesačne prepraví tisíce paliet bez ľudského zásahu, nás presvedčila o zmysluplnosti takejto implementácie. Došlo k značným úsporám v rámci osobných výdavkov a skvalitneniu operácií v intralogistických procesoch. Je však pre nás oveľa ťažšie osloviť ľudí, ktorí riadia výrobu s našimi pokročilými systémami kontroly kvality videnia. Je to pre nás trochu záhadné, pretože potenciálne prínosy sú jasné, konkrétne a merateľné. Na základe niekoľkých nami realizovaných realizácií v odvetví domácich spotrebičov môžeme konštatovať, že naši zákazníci, ktorí takéto systémy využívajú, si ich objednávajú aj na iné výrobné linky a rozširujú rozsah ich prevádzky.

– Aké vývojové projekty realizuje alebo plánuje Etisoft?

 V súčasnosti realizujeme projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, ktorého cieľom je optimalizácia efektívnosti intralogistických systémov. Hlavné problémy, na ktorých pracujeme, sú automatická, bezúdržbová výmena batérií vo vozidlách AGV/AMR a pokročilé algoritmy na optimalizáciu dopravy a spoluprácu skupiny vozidiel.  Od nového roka začíname práce na ťažkých vozidlách do nepriaznivého prostredia s extrémne nízkymi teplotami, vysokou prašnosťou a vlhkosťou. 

– Sú súvisiace investície plánované alebo sa uskutočnili?

– Áno. Vzhľadom na rastúce potreby spoločnosti Etisoft v oblasti skladovania a balenia produktov a ich odosielania zákazníkom plánujeme navrhnúť a vybudovať automatizované centrum, ktoré bude tieto funkcie vykonávať. Použijeme tam automatizovaný skladovací a zberný systém, paletizačné a depaletizačné roboty. Vnútorná preprava bude realizovaná s využitím vlastných vozidiel AGV/AMR, pričom produkty budú z veľkej časti balené robotmi. Celok bude integrovaný pomocou nášho vlastného špecializovaného softvéru. Všetko bude fungovať na báze označovacích systémov založených na technológii tlače a RFID.

– Koľko ľudí pracuje v oddelení výskumu a vývoja a v laboratóriu spoločnosti?

– Okrem výskumných oddelení v Etisofte, ktoré zahŕňa niekoľko ľudí, investujeme do spoločnosti Etisoft Smart Solutions , ktorá sa výhradne venuje vývoju technológie Industry 4.0. Rozsah tejto činnosti je viac ako 40 vlastných inžinierov, ktorí vyvíjajú technológie, o ktorých sme hovorili. Podporujú nás aj IT špecialisti z externých firiem.

 – Ďakujem za rozhovor!

Ak máte záujem o riešenia ponúkané spoločnosťou Etisoft nielen v oblasti autonómnych intralogistických systémov, kontaktujte nás.

Dopyt

Podobné články

Back to top