Rýchla aplikácia etikiet. Akú metódu označovania zvoliť, aby sa dosiahla čo najväčšia účinnosť

6 Jul 2021

Cieľom automatizácie výroby je okrem iného aj zvýšenie priepustnosti, teda zabezpečenie vyššieho objemu vyrábaných produktov , pokiaľ možno s využitím rovnakých alebo menších ľudských zdrojov. Aký spôsob aplikácie samolepiacich etikiet zvoliť, aby bol proces označovania čo najefektívnejší a poskytoval nám aj istú rezervu? Je možná rýchla aplikácia etikiet?

Rýchla aplikácia samolepiacich etikiet – je to možné?

Samotná povaha výroby alebo povaha označovaného produktu si často môže vopred diktovať jedinú metódu aplikácie etikety.

V automobilovom priemysle alebo priemysle domácich spotrebičov je najvýznamnejším kritériom pre označovanie výrobkov vyhradeným štítkom , ktorého použitie je možné napríklad až po vykonaní meracích testov trvajúcich niekoľko až niekoľko desiatok sekúnd, je zhoda údajov umiestnených na etikete a správne a trvalé používanie etikety. Výkon v tomto prípade nie je determinantom výberu aplikačnej metódy. Spôsob aplikácie etikety bude v tomto prípade určený podľa toho, kde je etiketa na výrobku nalepená, dostupnosťou voľného miesta alebo spôsobom prepravy produktu.

Vysoko efektívna sériová výroba, ako napríklad v potravinárskom priemysle, kde sú výrobky označované informačnou alebo marketingovou etiketou pripravenou na použitie, si vyžaduje čo najrýchlejšie aplikačné zariadenia. Ďalšie variabilné údaje (dátum výroby, číslo šarže a pod.) sú vytlačené na obale produktu pomocou atramentových tlačiarní alebo laserového značenia.

aplikacja etykiet


3111-HS (High Speed) Air-Blow Label Applicator

V závislosti od spôsobu aplikácie etikety je trvanie jedného cyklu etiketovania ovplyvnené:

V metóde aplikácie Wipe-on/Merge (lineárna aplikácia):

čas potrebný na odlepenie etikety z podložky alebo čas potrebný na vytlačenie etikety pri jej súčasnom odlepovaní od podložky.

Vzhľadom na to, že etiketa sa musí pohybovať rovnakou rýchlosťou ako vydávaná etiketa, obmedzením výkonu je maximálna rýchlosť dopravníka produktu alebo maximálna rýchlosť dávkovania etikety aplikátorom.

Pri metóde aplikácie Tamp Blow (vyfúknutie štítku alebo jeho stlačenie pomocou ovládača):

  • čas potrebný na odlepenie etikety z krycej vrstvy alebo čas potrebný na vytlačenie etikety so súčasným odlepením z krycej vrstvy
  • čas potrebný na to, aby sa ovládač pohol smerom nadol s hrotom aplikátora
  • čas potrebný na vyfúknutí etikety, ak sa tak nestane, keď sa ovládač vracia do východiskovej polohy
  • čas potrebný na to, aby sa ovládač vrátil do svojej východiskovej polohy
  • V prípade tejto metódy sa výrobok môže počas označovania pohybovať alebo zastaviť. Čas označovania je jasne ovplyvnený dĺžkou etikety a vzdialenosťou, ktorú musí ovládač s etiketou nalepeným na hrot aplikátora pokryť od povrchu, ktorý sa má označovať.

Pri metóde aplikácie Air Blow (priame fúkanie etikiet):

  • čas potrebný na odlepenie etikety z krycej vrstvy alebo čas potrebný na vytlačenie etikety so súčasným odlepením z krycej vrstvy
  • čas potrebný na vyfúknutie etikety

Väčšinu času aplikácie zaberá odlepenie etikety od krycej vrstvy. Čas potrebný na vyfúknutie etikety na výrobok je zanedbateľný.


3111-HS (High Speed) Air-Blow Label Applicator

Vyššie uvedené porovnanie jasne ukazuje, že najvyšší možný výkon označovania je možné dosiahnuť použitím metód Wipe-on a Air Blow.

Od čoho závisí rýchla aplikácia etikiet?

Výber metódy závisí od veľkosti etikety, ktorý sa má použiť (metóda Wipe-on je lepšia pre dlhšie etikety) a od toho, či existujú menšie rozdiely vo výške/šírke výrobkov, ktoré sa majú označiť. V prípade rozdielov vyplývajúcich napr. z jedinečného umiestnenia sa odporúča použiť metódu priameho fúkania vzduchu.

Ak musia byť údaje vytlačené na etikete pred jeho aplikáciou, dôrazne sa odporúča použiť metódu Air Blow za predpokladu, že sú splnené podmienky pre mierne odchýlky v rozmeroch produktu alebo umiestnení na dopravníku.

Na čo treba pamätať pri odhadovaní výrobnej kapacity

Podstatným problémom tu nie je zohľadnenie času potrebného na zastavenie výrobnej linky na výmenu kotúča etikety. Tento čas sa v závislosti od zložitosti cesty etikety a zručností operátora môže líšiť od niekoľkých sekúnd po niekoľko minút. Pri pomalej aplikácii je tento čas zanedbateľný alebo má malý vplyv na výrobnú kapacitu. V prípade rýchlych aplikácií, kde niekoľko alebo niekoľko desiatok minút denných prestojov pri rýchlosti výroby napr. 500 jednotiek za minútu spôsobuje značné ekonomické straty. Preto je v takýchto prípadoch potrebné použiť dodatočné systémy spolu s aplikátormi, ktoré umožňujú automaticky spojiť koniec predchádzajúcej etiketovej rolky so začiatkom novej, vopred pripravenej. Tieto systémy tiež umožňujú inštalovať kotúče etikiet s oveľa väčšími vonkajšími priemermi ako na odvíjače štandardných aplikátorov etikiet, čo znižuje prestoje a zapojenie obsluhy.

aplikacja etykiet

Auto Splice Dual Unwinder (ASDU) With Binbox and Festoon

Násobenie aplikátorov je bežnou praxou, vďaka ktorej je možné dosiahnuť aplikačnú kapacitu rovnajúcu sa vysokej priepustnosti výrobnej linky alebo využitie prídavných zariadení ako rezervy, preberajúcich etiketovanie na dobu doplňovania spotrebného materiálu v primárne zariadenie. To znižuje čas prechodu a s tým spojené nákladné prestoje.

Máte záujem? Kontaktuj nás!

Dopyt

Podobné články

Back to top