Návody a tlačené materiály pre domáce spotrebiče, audio/video zariadenia a automobilový priemysel

20 Sep 2023

Technická dokumentácia je nenahraditeľnou súčasťou každého zariadenia na trhu. V tomto článku sa dozviete, prečo je taká významná a ako optimalizovať náklady na túto povinnosť pre každého výrobcu.

druk instrukcji obsługi

Prezentácia produktu a jeho funkcií nekončí perfektne pripraveným predajným textom, dostupným v internetovom obchode s poznámkou „objednaj teraz“. Hneď po kúpe, keď nás čerstvo otvorená krabička privíta vôňou novoty, nastáva špecifický moment prvého uvedenia na trh a interakcie s produktom.

Niekedy sa jemné vzrušenie z nového nákupu stretne so stenou tlačidiel, ikon a zástrčiek. Priložené návody na použitie poskytujú pomoc pri dešifrovaní zámerov výrobcu. Nájdeme ich vo forme jednostránkových farebných letákov , papierových kociek, ktoré sa ťažko dajú poskladať, alebo vo forme viacjazyčného čítania, ktoré sa rozprestiera na niekoľkých desiatkach strán textu. Vďaka nim je výrobca schopný poskytnúť všetky informácie, ktoré chýbajú na stránke, v inzerátoch alebo v popise regálu kamennej predajne.

Návody na použitie – ich priloženie je povinnosťou výrobcu

Vyššie uvedená potreba uľahčiť prvý kontakt s produktom je nepochybne dôležitá, ale nie jediná vec, ktorú treba mať na pamäti. Potreba priložiť podrobnú dokumentáciu obsahujúcu okrem iného údaje výrobcu, pokyny na inštaláciu, upozornenia a zakázané spôsoby použitia je podrobne popísaná v poľskom zákone. Nedodržanie prijatých noriem pre návody na použitie, napríklad predaj produktu bez prekladu do poľštiny, podlieha prísnym sankciám.

Z hľadiska prípravy obsahu je potrebné mať na pamäti nasledovné:

 • Informácie obsiahnuté v návode na obsluhu by mali byť prezentované čo najjednoduchším a najzrozumiteľnejším spôsobom pre každého používateľa
 • Obsah by mal byť čo najjasnejší a najkomplexnejší a všetky nevyriešené pochybnosti by sa mali objasniť počas rozhovoru so zákazníckym servisom
 • Musí byť pripravená verzia aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie.

Podrobné a aktuálne informácie o požiadavkách na dokumentáciu výrobkov uvádzaných na poľský trh nájdete v nariadení ministra hospodárstva z 21. októbra 2008 o základných požiadavkách na strojové zariadenia a jeho následných zmenách.

druk instrukcji obsługi

Pripravený návod – čo ďalej?

                Špecialisti Etisoft Group vám pomôžu vybrať tú najvýhodnejšiu technológiu. Po rozpoznaní vašich potrieb navrhnú optimálne riešenie. Môžeme si vybrať z dvoch populárnych techník, ktorými sú:

 • Ofsetová tlač
 • Digitálna tlač (https://etisoft.com.pl/etiside/druk-cyfrowy/)

Ofsetová tlač je nenahraditeľná, tradičná technológia využívaná najmä pri stredno- a veľkoobjemových projektoch. Spočíva v prenose obrazu/atramentu z tlačiarenskej formy na papierový substrát. Je ideálny pre tlač na všetky druhy papierov a kartónov. Výhodou tejto technológie je možnosť veľmi rýchlej tlače hárkov vo formátoch od A4 po B1 (100×70 cm) a väčšie. Najdôležitejšie vlastnosti ofsetovej tlače sú:

 • Pozoruhodne vysoká kvalita tlače
 • Vysoká rýchlosť tlače (pre vysokú rýchlosť tlače až 20 000 hárkov/hodinu)
 • Presná reprodukcia farieb a fotografií
 • Možnosť použitia doplnkových farieb palety PANTONE
 • Tlač na rôzne podklady (papier, kartón, fólie a niektoré plasty).
druk instrukcji obsługi

Digitálna tlač je tiež veľmi populárna technika používaná v tlačiarňach. Pod týmto všeobecným názvom môžeme rozlíšiť niekoľko technológií, napr. laserovú tlač, atramentovú tlač, solventnú tlač a pod. Spoločným znakom, ktorý tieto technológie charakterizuje, je tlač priamo z dát odoslaných z počítača bez prípravy drahých tlačových foriem/matíc. Táto špeciálna funkcia spôsobuje, že digitálna tlač je nenahraditeľná pri nižších alebo personalizovaných tlačových nákladoch. Najdôležitejšie výhody sú:

 • Kratšia dodacia lehota v porovnaní s ofsetovou tlačou
 • Vysoká kvalita tlače porovnateľná s ofsetovou tlačou
 • Možnosť tlače jednotlivých kópií
 • Možnosť personalizácie.

Každý projekt je individuálny a vyžaduje si vhodný prístup. Pred výberom tvaru, formátu, obsahu a rozloženia sa oplatí porozprávať sa, stanoviť priority a očakávania a odhadnúť množstvo tlače. To vám umožní vybrať optimálnu techniku ​​tlače a substráty.

Ak uvádzate na trh nový produkt a potrebujete stály prísun kvalitných návodov na použitie, záručných listov a všetkých druhov informačných a reklamných brožúr, napíšte nám!

Dopyt

Kategória

Značky

Podobné články

Back to top