Letáky

Informačné letáky – tlačené listy papiera, ktoré obsahujú informácie dôležité pre používateľov produktu. Môžu zahŕňať marketingové informácie, informácie týkajúce sa použitia výrobku montážnych šablón, napr. vŕtanie montážnych otvorov. Potlač vo forme grafického návrhu, textov a piktogramov niekedy obsahuje výstražné značky.

  • možný farebný odtlačok
  • široké spektrum možných formátov

Aplikácia

branża-agdbranża-electronics
Dopyt

Zistite viac o tomto produkte:

Back to top