QC labels

Označovanie kvality sa používa v procesoch kontroly kvality na označenie stavu kontrolovaného výrobku. V závislosti od interných opatrení spoločnosti môže mať označenie formu samolepiacej etikety alebo visačky. Aby sa rozlíšili výrobky, ktoré prešli kontrolou kvality, prešli ňou podmienečne alebo boli zamietnuté, použijú sa vhodné farby označení: zelená, žltá a červená. Niekedy ide o grafickú formu komunikácie, napríklad OK, NOK alebo obyčajnú. text: používajú sa „vyhovujúce“, „nevyhovujúce“.

  • stanovená farba označení
  • jasný a čitateľný spôsob označovania výrobkov po kontrole kvality
  • značenie vo forme visačky alebo samolepiacej etikety

Vlastnosti

wlasnosci-nogluewlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humiditydruk-pantonetechnologia-ink-jettechnologia-tt
Dopyt

Zistite viac o tomto produkte:

Back to top