Produkty

Vlastnosti

etykiety-oznaczenia_kablimaterial-foilodpornosc-uv_humiditywlasnosci-permanenttechnologia-tt

Identifikačné etikety

Etikety s vytlačeným identifikačným číslom sa používajú na proces sledovania výroby silových káblov. Pri výrobe káblových zväzkov sú jednotlivé káble alebo skupiny káblov označované. Najbežnejším spôsobom, ako to urobiť, je použitie vlajkových štítkov alebo ovinovacích štítkov, na ktorých sú vytlačené identifikačné údaje kábla vo forme čísla alebo čiarového kódu. Pri použití čiarových kódov (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

aplikacja-manualetykiety-oznaczenia_kablietykiety-oznaczenia_rfidkodowanie-2dkodowanie-rfid

RFID identifikačné etikety

RFID etikety vo forme vlajky sa používajú na označovanie káblových zväzkov a napájacích káblov pri ich výrobe. Tieto označenia spĺňajú požiadavky automobilových koncernov na označovanie komponentov v systémoch RFID. Etiketa s vlajkou, kde je umiestnený RFID čip, sa aplikuje na káble na začiatku výrobného procesu. Okrem toho je možné na (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

druk-pantoneetykiety-ostrzegawczeetykiety-kolorowe

Informačné etikety

Varovné etikety signalizuje riziká spojené s nesprávnym používaním produktu. Používanie výstražných štítkov-etikiet na napájacích kábloch často vyžaduje zákon. Výstražné etikety môžu mať formu samolepiacich etikiet alebo štítkov s vytlačenými informáciami o možnom nebezpečenstve. Veľkosť etikety, farba, použitá grafická úprava či piktogramy sú pripravené na objednávku. (...)

Čítaj viac Požiadať
Back to top