Informačné etikety

Varovné etikety signalizuje riziká spojené s nesprávnym používaním produktu. Používanie výstražných štítkov-etikiet na napájacích kábloch často vyžaduje zákon. Výstražné etikety môžu mať formu samolepiacich etikiet alebo štítkov s vytlačenými informáciami o možnom nebezpečenstve. Veľkosť etikety, farba, použitá grafická úprava či piktogramy sú pripravené na objednávku.

  • dodržiavanie zákonných požiadaviek
  • súlad s priemyselnými normami
  • vysoká životnosť označenia

Vlastnosti

druk-pantoneetykiety-ostrzegawczeetykiety-kolorowe
Dopyt

Zistite viac o tomto produkte:

duct tape

Lepiaca páska DUCT v automobilovom priemysle

5 Sep 2023

Sivá opravná páska , Duct Tape – všetci ju poznáme, pretože sa neraz ukázala ako posledná možnosť… Táto obľúbená páska sa vďaka svojim vlastnostiam (podobne ako ostatné funkčné prvky ponúkané spoločnosťou Etisoft) dá použiť v […]

Przeczytaj
Back to top