EDI

EDI – efektívna komunikácia v dodávateľskom reťazci

29 Jun 2021

Dnešný trh núti zamestnancov neustále zlepšovať svoje kompetencie a rozvíjať nové zručnosti. Aby ste sa stali odborníkom vo svojom odbore, musíte sa neustále rozvíjať a získavať nové zručnosti. Podobný vzťah možno badať aj vo fungovaní firiem. Spoločnosti, ktoré sa chcú na trhu nielen udržať, ale predovšetkým si na ňom upevniť pozíciu, by sa mali neustále rozvíjať a zlepšovať všetky aspekty svojho fungovania.

S pomocou prichádza EDI, ktoré zvyšuje efektivitu v mnohých oblastiach podnikania. Etisoft už niekoľko mesiacov aktívne využíva implementovaný EDI systém a zároveň nabáda zákazníkov k spolupráci práve s využitím tohto nástroja.

Čo je EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) je priama výmena dokumentov medzi systémami spolupracujúcich spoločností. Vďaka EDI môžu spoločnosti odosielať a prijímať dokumenty, ktoré si navzájom posielajú.

Keď sa firmy dohodnú na posielaní správ elektronicky, vstupujú do novej dimenzie spolupráce. Kľúčom k úspešnému fungovaniu EDI medzi spoločnosťami je príprava na proces.

Stručne povedané, proces je znázornený nasledujúcim grafickým obrázkom:

EDI

Správa odoslaná objednávateľom sa načíta do systému spoločnosti, ktorá sa zaväzuje doručiť objednávku. Správa obsahuje požadované informácie ako dátum dodania, objednané množstvo, dodaciu adresu a ďalšie potrebné údaje.

Vďaka tomu sa obchodná spolupráca a kooperácia stáva oveľa jednoduchšou a hlavne automatizovanou.

Výhody výmeny dát cez EDI

Jednou z najväčších výhod EDI je skrátenie času, ktorý zamestnanci strávia vybavovaním procesov, napr. predajných transakcií. Zamestnanci nemusia zadávať údaje o objednávke zákazníkov do ERP systému a môžu prevziať nové úlohy.

Ďalšou výhodou zavedenia EDI je možnosť dlhšieho horizontu plánovania. Načítané dokumenty berú do úvahy niekoľkomesačné očakávania zákazníkov. To umožňuje optimalizovať rozmiestnenie strojov a zamestnancov.

EDI v Etisofte (Etisoft Slovensko v súčasnosti používa WebEDI)

Mesačne si s našimi zákazníkmi prostredníctvom EDI vymieňame viac ako päťtisíc dokumentov.  

Šesť našich zákazníkov je pripojených k EDI, čo znamená 89 zariadení. Toto sú zákazníci s najvyšším počtom plánov / prognóz a potvrdení o odoslaní / ASN.

„Základom fungovania EDI je správna parametrizácia dát, napr. kompatibilné jednotky, doručovacie adresy atď. zakaždým, keď sú výzvou nové projekty, ktoré sa premietnu do novo implementovaných položiek v systéme,“ Agnieszka Stelmach, manažérka zákazníckeho servisu Etisoft, hovorí. „Nie je to tak, že systém funguje bez našej účasti a môžeme sa úplne spoľahnúť na automatizáciu. Ako kancelária služieb zákazníkom musíme overiť niektoré údaje tradičným spôsobom. Určite nám to však zaberie menej času a umožní nám to odstraňovať chyby a rozvíjať nové zručnosti, napríklad analytické. Unifikácia služby zase umožňuje bezproblémové odovzdanie úlohy inej osobe implementovanej v EDI prevádzke.“

Ďalšou výhodou EDI je eliminácia ľudskej chyby a rýchlosť výmeny dokumentov. Dokumenty sa medzi systémami odosielajú automaticky a ihneď sa tam načítajú. Potvrdzuje to Klaudia Laska- Töller, manažérka logistiky expedície spoločnosti Etisoft, „Pred zavedením EDI sme museli každú zásielku zaznamenať do externých systémov zákazníka. Bolo to dosť prácne a vyžadovalo si to znalosť každého z nich. Teraz sa registrácia deje takpovediac mimo nás. Údaje sú odosielané automaticky, čo znamená, že zákazník bez zbytočného odkladu dostane informácie potrebné na prevzatie tovaru na sklad.“

Populárne typy EDI správ

Vďaka výmene správ cez EDI získavajú firmy možnosť načítať rôzne dokumenty. Medzi najobľúbenejšie správy, ktoré si Etisoft vymieňa s inými spoločnosťami, patria harmonogramy objednávok a potvrdenia o odoslaní.

Rozvrhy objednávok

Zákazníci, ktorí posielajú harmonogramy objednávok cez EDI, poskytujú odhadovaný plán dokonca až niekoľko mesiacov dopredu. Rozvrhy sa aktualizujú niekoľkokrát do mesiaca. Vďaka tomu môže dodávateľ optimálne naplánovať zaťaženie strojov a objednať zodpovedajúce množstvo materiálu potrebného na výrobu bez toho, aby ich musel nadmerne skladovať. Zákazníci si môžu byť navyše istí, že dodávateľ bude dobre pripravený na realizáciu harmonogramu a dodá tovar v súlade s plánom.

Potvrdenie o odoslaní

Ďalšou správou, ktorú dodávateľ posiela svojmu zákazníkovi, je potvrdenie o odoslaní. Vďaka týmto informáciám je zákazník informovaný, kedy a v akom množstve dostane očakávanú zásielku. Okrem toho môže správa obsahovať informácie o štruktúre balenia, ktoré uľahčia prijatie objednávky do skladu zákazníka.

Krok k Priemyslu 4.0

ERP systém dokáže analyzovať dáta od objednávky až po predaj, vrátane informácií o expedícii a fakturácii. EDI umožňuje integráciu dodávateľských a odberateľských systémov. Navyše, vytvorením siete, v ktorej sa vymieňajú správy, robia spoločnosti ďalší krok smerom k Industry 4.0,

Spolupráca firiem v rámci EDI zabezpečuje plnú integráciu informácií a vďaka spolupráci s dodávateľom EDI je možné posielať správy na mieru. Je totiž možné posielať správy medzi obchodnými partnermi s rôznymi ERP systémami.

EDI má úžasný potenciál, pretože spája IT svet s výrobou. Vytvorením zákaznícko-dodávateľských sietí a elektronickou výmenou údajov medzi partnermi môžu dodávatelia vyrábať produkty efektívnejšie z hľadiska nákladov a rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov.

Priemysel 4.0 znamená, že ľuďom uľavujú stroje. Mali by sme však pamätať na to, že účelom nie je nahradiť ľudí, ale vziať im prácu, ktorá sa dá automatizovať. Ľudia sú najdôležitejší a vďaka implementácii EDI dostávajú veľkú podporu a možnosť prijímať nové úlohy.

Podobné články

Back to top