Etisoft ocenený spoločnosťou 3M

5 Sep 2023

Spoločnosť 3M , ktorá je naším dlhoročným dodávateľom samolepiacich materiálov a obchodným partnerom, oslávila 30. výročie v Poľsku a strednej a východnej Európe. Počas slávnostného gala vo Varšave sa zástupcovia spoločnosti stretli so svojimi kľúčovými zákazníkmi, medzi ktorými bol aj zástupca spoločnosti Etisoft.

Sme radi, že môžeme byť súčasťou histórie amerického koncernu, pretože naša spoločnosť bola ocenená pamätnou ručne vyrobenou sklenenou soškou a vyznamenaním v jednej zo štyroch kategórií, ktorou je „Bezpečnosť a priemyselná obchodná skupina“.

„Toto ocenenie je pre nás obzvlášť cenné. Už takmer tri desaťročia budujeme predaj produktov s 3M a ocitli sme sa medzi ocenenými spoločnosťami ako jediný výrobca samolepiacich etikiet,“ zdôrazňuje Damian Janiga , podpredseda predstavenstva Etisoftu.

Jubilejný galavečer sa konal pod hlavičkou „Spolu s vami a pre vás“. Ako odznelo počas slávnostného ceremoniálu, úspech 3M by nebol možný bez dlhoročnej úzkej spolupráce so zákazníkmi a obchodnými partnermi, ktorých má 3M ​​v regióne viac ako 2000. Preto bolo ocenené spoločné vytváranie lepšej budúcnosti založenej na angažovanosti, úcte k okolitému svetu a uvedomení si hodnoty vedy.

Podobné články

Back to top