ecovadis

Etisoft s bronzovou medailou od EcoVadis!

3 Jun 2022

Etisoft bol klasifikovaný spoločnosťou EcoVadis, ktorá je poprednou globálnou ratingovou agentúrou, ktorá hodnotí firemné akcie a praktiky v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem. Na základe auditu sme získali bronzovú medailu – ďakujeme!

Naša spoločnosť bola hodnotená v rámci environmentálnych a sociálnych aktivít, etiky prevádzky a dodávateľského reťazca. Hodnotenie spoločnosti EcoVadis potvrdzuje efektívnosť a správnosť nášho konania a smer, ktorým sa uberáme.

Ako spoločnosť vo svojej každodennej činnosti prijímame opatrenia podporujúce trvalo udržateľný rozvoj zamestnancov a v celosvetovom meradle s podstatným a dlhodobým vplyvom na okolité prostredie či obchodné vzťahy. Máme dlhú históriu a sme hrdí na to, že pracujeme čestne a transparentne, pričom zodpovedné riadenie považujeme za základnú firemnú hodnotu. Používame ich na budovanie lepšej, bezpečnejšej budúcnosti, zlepšovanie kvality a pohodlia života a práce, Michał Majnusz, prezident Etisoft Sp. z o.o. zdôrazňuje.

EcoVadis je dôveryhodný medzinárodný certifikačný systém široko akceptovaný a uznávaný medzinárodnými značkami. Hodnotenie opatrení je založené na medzinárodných štandardoch, ako je UN Global Compact Desatoro, dohovor Medzinárodnej organizácie práce alebo norma ISO 26000. Výsledky publikované na platforme EcoVadis umožňujú potenciálnym zákazníkom posúdiť dodávateľa a hodnoteným neustále monitorovať a riadiť zavedené CSR praktiky.

O tom, čo sme minulý rok urobili pre udržateľnosť a CSR, si môžete prečítať vo výročnej Etisoft správa spoločnosti.

Podobné články

Back to top