technologia RFID w farmacji

Technológia RFID vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve. Objavte osem aplikácií!

21 Mar 2024

V súčasnosti zohráva technológia RFID (Radio-Frequency Identification) čoraz dôležitejšiu úlohu v rôznych oblastiach života. Sektory, v ktorých je jeho potenciál obzvlášť viditeľný, sú zdravotníctvo a farmaceutický priemysel.

Aké sú výhody technológie RFID?

Systémy RFID sú pokročilou identifikáciou. Pomocou rádiových vĺn umožňujú jednoduché a efektívne sledovanie a identifikáciu produktov. Minimalizujú ľudské chyby a zlepšujú logistické procesy. V zdravotníctve a farmaceutike ponúka technológia RFID množstvo výhod, a to tak z hľadiska správy údajov, ako aj bezpečnosti pacientov.

Etisoft vyrába etikety pre farmaceutický a medicínsky priemysel. Skontrolujte, čo vyrábame!

Technológia RFID je teda :

  • Vysoká presnosť,
  • nie je potrebná priama viditeľnosť značiek (štítkov),
  • schopnosť čítať až niekoľko stoviek RFID štítkov súčasne ,
  • ako aj možnosť využitia riešení v rôznych podmienkach prostredia robí z RFID dôležitý prvok v sektore zdravotníctva.

Hoci, keď zvyčajne hovoríme o RFID, máme na mysli riešenia pracujúce na frekvenciách UHF, štítky NFC (Near Field Communication) tiež v niektorých prípadoch fungujú skvele.

Ešte pokročilejším riešením sú RFID senzory , ktoré umožňujú sledovať parametre prostredia, ako je teplota alebo vlhkosť.

Štítky pre laboratóriá, krvné banky a centrá darcovstva krvi. Požiadajte o riešenie!

Aplikácia technológie RFID v zdravotníctve

Ako vieme, možnosti využitia technológie RFID sú obmedzené len našou predstavivosťou. Vymenujme len niektoré z nich:

Sledujte a monitorujte dodávky liekov

Technológia RFID vďaka jedinečnej identifikácii produktov prináša revolúciu v riadení dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle. Pomocou unikátneho RFID tagu je možné plne sledovať cestu produktu od výrobcu k pacientovi. Použitie RFID senzorov zabezpečuje prepravu a skladovanie liekov vo vhodných podmienkach podľa potreby. To vám umožní okamžite reagovať v prípade akýchkoľvek problémov.

Technológia RFID pri sledovaní dodávok liekov

Bezpečnosť pacienta

V zdravotníctve môžu mať ľudské chyby vážne následky. Tu prichádza na pomoc technológia RFID , ktorá eliminuje riziko chýb súvisiacich s identifikáciou pacienta. Každý pacient môže dostať individuálny RFID štítok (napr. vo forme náramku). Nielenže uľahčuje prístup k lekárskym informáciám, ale chráni aj pred náhodnými zámenami alebo nesprávnym podávaním liekov. RFID tag možno použiť aj na lokalizáciu pacienta, čo môže byť dôležité vo väčších zdravotníckych zariadeniach. 

Technológia RFID od nuly, alebo skôr fakty a mýty

Riadenie zásob a kontrola spotreby liekov

Efektívna správa zásob liekov je kľúčovou otázkou v každom zdravotníckom zariadení. Vďaka použitiu technológie RFID je možné automaticky sledovať počet liekov v regáloch a kontrolovať dátumy spotreby. To vám umožňuje eliminovať plytvanie a efektívne reagovať na zmeny v dopyte.

Technológia RFID pri riadení zásob liekov

Manažment zariadení v zdravotníckych zariadeniach

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia majú často veľké množstvo zdravotníckych pomôcok, ktoré je potrebné pravidelne servisovať alebo opravovať. Vďaka použitiu RFID môže personál jednoducho kontrolovať svoj technický stav a plán údržby. Navyše je tiež možné rýchlo nájsť konkrétne vybavenie v danom zdravotníckom zariadení.

Dohľad nad lekárskymi nástrojmi

Jednou z kľúčových otázok je dohľad nad lekárskymi nástrojmi používanými počas liečby a operácií. Dôležitá je nielen plná kontrola nad ich umiestnením, a to pred aj po zákroku. Aj istotu, že prešli všetkými potrebnými procesmi, ako je sterilizácia. Tu môžu byť užitočné aj štítky RFID .

Použitie RFID senzorov pri monitorovaní produktov pri nízkych teplotách

V rámci skladovania farmaceutických substancií pri nízkych teplotách sa RFID technológia so senzormi stáva nenahraditeľnou. RFID štítky , odolné voči extrémnym podmienkam, môžu byť použité na monitorovanie a kontrolu teploty vo farmaceutických skladoch skladujúcich lieky. Dôležité je, že aj v tých, ktoré vyžadujú kryogénne skladovanie. To chráni pred možným poškodením účinných látok liečiv a zaručuje ich účinnosť.

Monitorovanie výrobných procesov

Vo farmaceutickom sektore môžu štítky RFID pomôcť pri monitorovaní výrobných procesov. Následne zabezpečujú kontrolu kvality a identifikáciu prípadných nezrovnalostí v reálnom čase.

Bezpečnosť farmaceutických liekov a boj proti falšovaniu

Technológia RFID sa používa na boj proti falšovaným liekom. Umiestnením RFID štítkov na obaly liekov je možné overiť pravosť produktu od výroby až po dodanie pacientovi.

Technológia RFID na obale liekov

Konkrétne výhody sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti a špecifickosti zdravotníckeho zariadenia a stupňa implementácie technológií RFID a NFC. Vyššie uvedené údaje však ilustrujú:

  • potenciálna úspora času,
  • zlepšenie bezpečnosti pacienta,
  • efektívnosť procesov zdravotnej starostlivosti, ktorú možno dosiahnuť použitím týchto technológií.

Zhrnutie

Technológia RFID , NFC a RFID senzory vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve sú krokom k efektívnejšej, bezpečnejšej a personalizovanej zdravotnej starostlivosti. Sledovanie zásob, identifikácia pacienta, riadenie zásob a monitorovanie zdravotného stavu sú čoraz presnejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. To nielen zvyšuje kvalitu starostlivosti o pacienta, ale prispieva aj k optimalizácii procesov v celom sektore zdravotníctva. Nejde len o inováciu, ale aj o lepšiu budúcnosť nášho zdravia.

Podobné články

Back to top