Ako riešenia RFID podporujú správu RTI (vratných prepravných položiek).

6 Feb 2024

Dnes už netreba nikoho presviedčať, ako dobre funguje RFID (Radio-Frequency Identification) pri riadení vratných prepravných predmetov , ktoré sú nevyhnutné pre efektívnosť a efektívnosť logistických a prevádzkových procesov prakticky v každom odvetví.

Správa vratných prepravných predmetov: RFID riešenia – aplikácie a výhody

Stačí spomenúť len niekoľko bežne známych:

Sledovanie a lokalizácia prepravných predmetov

Technológia RFID umožňuje presne sledovať akýkoľvek prepravovaný predmet vybavený štítkom RFID. To znamená, že môžete plne kontrolovať umiestnenie každého RTI v reálnom čase.

Hovoríme tu o riadení RTI prostredníctvom monitorovania prepravných položiek v logistických procesoch a rýchlej realizácii zásob vo vybraných oblastiach.

Takto je možné vyhnúť sa strateným veciam a kontrolovať obeh nádob. Je to dôležité najmä v prípade drahých VPJ, ako sú:

  • Drevené a plastové palety
  • Prepravné debny
  • Podnosy na prepravu komponentov
  • Skladové vozíky
  • Nádoby na prepravu potravín
  • Nádoby na priemyselné chemikálie

Vďaka správnej správe a kontrole umiestnení kontajnerov minimalizujete potrebu nákupu nových prebytočných obalov a efektívne využijete obaly, ktoré už máte.

Automatická identifikácia a registrácia RTI:

Technológia RFID umožňuje spravovať vratné položky automatickou identifikáciou kontajnerov pri ich prijatí a vydaní. Potom nie je potrebné manuálne skenovať čiarové kódy alebo používať iné metódy.

Vďaka tomu sú procesy príjmu a výdaja RTI výrazne rýchlejšie a efektívnejšie.

Taktiež je možné overiť si správne vychystávanie zásielok, prípadne správne smerovanie zásielok k príjemcovi. Pomáha to predchádzať nesprávnym alebo neúplným dodávkam.

RFID základy, alebo skôr fakty a mýty o RFID

Tiež by ste nemali zabúdať na minimalizáciu ľudských chýb súvisiacich s manuálnym zadávaním údajov.

Optimalizácia životného cyklu vratných položiek


RFID umožňuje monitorovať používanie každého RTI. Na základe údajov monitorovania RFID tagov je možné naplánovať údržbu, opravy a výmenu prepravných predmetov v správnom čase. To prispieva k predĺženiu ich užitočnosti, a teda aj potrebe dokúpenia.

Výber riešení pre správu vratných prepravných položiek

Pokiaľ ide o správu VPJ, správne štítky RFID hrajú zásadnú úlohu pri efektívnom a presnom monitorovaní a riadení životného cyklu VPJ. Výber správnych RFID štítkov pre VPJ je mimoriadne dôležitý vzhľadom na rôznorodosť podmienok, ktorým sú prepravované položky vystavené. Nižšie sú uvedené kľúčové otázky, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri hľadaní štítkov RFID pre vratné prepravné položky.

Etikety na prepravky a palety

Odolnosť voči životnému prostrediu

V mnohých prípadoch musia byť štítky RFID pre RTI odolné voči extrémnym poveternostným podmienkam, ako je vlhkosť, nízka a vysoká teplota a chemickým látkam používaným napríklad pri čistiacich procesoch. Materiály, z ktorých sú štítky vyrobené, by mali byť prispôsobené špecifickému prostrediu, v ktorom sa prepravné predmety používajú.

Trvanlivosť a odolnosť proti mechanickému poškodeniu

Z dôvodu opakovaného používania kontajnerov musia byť RFID štítky odolné a odolné voči mechanickému poškodeniu. Materiály štítkov by tiež mali byť odolné voči poškriabaniu, oderu, nárazu a UV žiareniu.

Úpravy podľa typu nádoby

V závislosti od typu nádoby a materiálu, z ktorého bola vyrobená (napr. plast, kov, drevo), je potrebné starostlivo vybrať štítok RFID. V prípade samolepiacich etikiet je nevyhnutné vyberať nielen materiál, z ktorého je etiketa vyrobená. Výber vhodnej lepiacej vrstvy určenej na konkrétny povrch nádoby je tiež, a možno dokonca predovšetkým, dôležitý.

V prípadoch, keď nie je možné použiť samolepiace štítky, sú k dispozícii aj riešenia bez lepidiel, a to vo forme štítkov aj permanentných štítkov.

Rozsah čítania

Výber správneho typu RFID štítkov by mal zohľadňovať požadovaný rozsah čítania. V prípade VPJ, kde môže dochádzať k monitorovaniu v rôznych fázach logistiky, je obzvlášť dôležité vybrať správne štítky. To umožní efektívne vykonávanie všetkých procesov sledovania. Stojí za zmienku, že veľkosť štítku a jeho umiestnenie môže byť často obmedzením. To sa môže následne premietnuť do zníženého rozsahu čítania.

Kódovanie údajov

Správne kódovanie RFID štítkov zaisťuje, že každý vratný prepravný predmet je jasne identifikovaný. Proces kódovania (a často aj tlače) RFID štítkov je možné realizovať u zákazníka. Je však potrebné vedieť, že často je možné objednať si od dodávateľa aj už prispôsobené štítky. Prispôsobenie sa potom vykoná na základe databáz zaslaných klientom v súlade s poskytnutou špecifikáciou kódovania. Môže byť v súlade s normou GS1, alebo napríklad s normami VDA 4902, 4994 a 5501 nemeckého zväzu automobilového priemyslu.

Zhrnutie

Technológia RFID je kľúčom k zlepšeniu správy vratných prepravných položiek, zlepšeniu prevádzkovej efektívnosti a zníženiu nákladov spojených so stratou, zlým riadením a neefektívnou logistikou RTI. Pri výbere tejto technológie je potrebné dbať nielen na efektivitu procesov, ktoré má RFID podporovať, ale aj na čo najlepší výber samotných tagov, ktoré budú vo vyššie uvedených procesoch zohrávať zásadnú úlohu.

Podobné články

Back to top