Je to už 30 rokov, čo pôsobíme na trhu! Zhrnutia, plány – pozývame vás na prečítanie výročnej správy

12 Apr 2023

Opäť vám predkladáme výročnú správu, v ktorej sumarizujeme naše aktivity v roku 2022. Podnikanie, financie, životné prostredie, ľudský kapitál, CSR aktivity – pozývame vás čítať! A čo je pre nás tento rok dôležité – jedinečný rok, pretože ide o rok jubilejný, hovorí Michał Majnusz, prezident spoločnosti Etisoft.

Michał Majnusz, prezes Etisoft

Ďalší rok čelí svet výzvam a potrebe fungovať za okolností, ktorým sme doteraz nečelili. Pandémia a potom vojna na Ukrajine sa stali nečakanou skúškou pre podnikateľov v operáciách vykonávaných v neistej, turbulentnej dobe. Uplynulý rok bol aj pre našu spoločnosť obdobím skúšok. Vyšli sme z nej posilnení, aby sme tento rok aj v nasledujúcich rokoch napĺňali naše ambiciózne plány.

Rok 2023 je pre nás výnimočný. Na trhu pôsobíme už 30 rokov! Vyvodením záverov z minulosti a na základe skúseností, ktoré sme nadobudli, sa pozeráme v prvom rade do budúcnosti. Naše strategické kroky sú vždy spojené s poslaním Etisoftu „Bezpečná spolupráca – neustály rozvoj“.

Výročná správa Etisoftu za rok 2022 – prečítajte si ju!

Preto aj v nasledujúcom roku pokračujeme v aktivitách zameraných na automatizáciu (vrátane AGV, kamerových systémov, EDI – Electronic Data Interchange) a investície. Najväčším z nich je Centrálny sklad v Diamond Business Parku, ktorý bol spustený koncom roka 2022. Toto je samotné jadro našich logistických a skladových operácií. Hala s rozlohou 6 000 metrov štvorcových nám umožňuje v konečnom dôsledku uskladniť 2 500 paliet, 15 000 KLT kontajnerov, v ktorých uchovávame všetky naše produkty a tovar, ako aj viac ako 2 000 paliet surovín. Strategické rozhodnutie rozšíriť náš priestor nám umožnilo zabezpečiť kontinuitu výroby štítkov v týchto neistých časoch.

Automatizácia procesov a technologicky vyspelé riešenia – tie nielen ponúkame našim zákazníkom, ale ich aj sami využívame v našom pracovnom prostredí. Tento rok sa budeme venovať pokračovaniu prác na implementácii SALMA (Automatizovaný logistický, skladový a notifikačný systém), ktorý bude pomocou AGV zabezpečovať prepravu, skladovanie a rozvoz obalov v Centrálnom sklade.

Rozširujeme aj náš strojový park. Aby sme uspokojili potreby trhu a našich zákazníkov, ako aj rastúci dopyt po technológii RFID, zvyšujeme zdroje o stroje na výrobu, kódovanie a kontrolu štítkov RFID. Investujeme do ďalších vstrekovacích lisov na výrobu plastových obrobkov, ako sú ovládacie panely a čelné dosky.

Etisoft nie je len výrobcom etikiet, hoci sme s nimi začali pred 30 rokmi… Našou nespornou výhodou je všestrannosť v poskytovaní komponentov, produktov a systémov na označovanie a automatickú identifikáciu produktov a automatizáciu výrobných, logistických a skladových procesov v širšom zmysle. Myslím tým riešenia Industry 4.0, ako sú systémy videnia a AGV. V tomto roku sa chceme sústrediť na komercializáciu tých druhých, zjednotenie a tvorbu bežne ponúkaných produktov.

Ako vidíme budúcnosť v týchto neistých časoch? Pozeráme sa na to napriek všetkému s optimizmom, s pevne načrtnutými plánmi a víziou rozvoja do ďalších rokov. V 30. roku fungovania Etisoft vždy zostáva stabilnou, prosperujúcou a… stále mladšou spoločnosťou, ktorá ide s dobou. 

Podobné články

Back to top