Produkty

Vlastnosti

druk-pantoneetykiety-ostrzegawczeetykiety-kolorowe

Informačné etikety

Varovné etikety signalizuje riziká spojené s nesprávnym používaním produktu. Používanie výstražných štítkov-etikiet na napájacích kábloch často vyžaduje zákon. Výstražné etikety môžu mať formu samolepiacich etikiet alebo štítkov s vytlačenými informáciami o možnom nebezpečenstve. Veľkosť etikety, farba, použitá grafická úprava či piktogramy sú pripravené na objednávku. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

etykiety-oznaczenia_kablimaterial-foilodpornosc-uv_humiditywlasnosci-permanenttechnologia-tt

Identifikačné etikety

Etikety s vytlačeným identifikačným číslom sa používajú na proces sledovania výroby silových káblov. Pri výrobe káblových zväzkov sú jednotlivé káble alebo skupiny káblov označované. Najbežnejším spôsobom, ako to urobiť, je použitie vlajkových štítkov alebo ovinovacích štítkov, na ktorých sú vytlačené identifikačné údaje kábla vo forme čísla alebo čiarového kódu. Pri použití čiarových kódov (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

aplikacja-manualetykiety-oznaczenia_kablietykiety-oznaczenia_rfidkodowanie-2dkodowanie-rfid

RFID identifikačné etikety

RFID etikety vo forme vlajky sa používajú na označovanie káblových zväzkov a napájacích káblov pri ich výrobe. Tieto označenia spĺňajú požiadavky automobilových koncernov na označovanie komponentov v systémoch RFID. Etiketa s vlajkou, kde je umiestnený RFID čip, sa aplikuje na káble na začiatku výrobného procesu. Okrem toho je možné na (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

aplikacja-manualetykiety-oznaczenia_kablietykiety-oznaczenia_rfidkodowanie-2dkodowanie-rfid

RFID identifikačné etikety

RFID etikety vo forme vlajky sa používajú na označovanie káblových zväzkov a napájacích káblov pri ich výrobe. Tieto označenia spĺňajú požiadavky automobilových koncernov na označovanie komponentov v systémoch RFID. Štítok s vlajkou, kde je umiestnený RFID čip, sa aplikuje na káble na začiatku výrobného procesu. Okrem toho je možné na biely povrch vlajky (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

systemy-integracjasystemy-projektowanieweryfikacja-2dweryfikacja-kodykreskoweweryfikacja-nadrukweryfikacja-iso-kodykreskoweróżne-picturedodatkowe-precyzja

Automatizované systémy kontroly kvality

Zobrazovacie ​​systémy sa používajú v skladoch na automatickú kontrolu balenia a označovanie tovaru. Automaticky kontrolujú správnosť vychystávania a paletizácie. Podporuje ich automatická tlač a systémy označovania. Systémy sú založené na vysoko kvalitných kamerách a softvéri, ktorý opakovateľne vykonáva analýzu 2D alebo 3D obrazov a porovnáva ju s uloženými štandardnými vzormi. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

systemy-integracjasystemy-projektowanieweryfikacja-2dweryfikacja-kodykreskoweweryfikacja-nadrukweryfikacja-iso-kodykreskoweróżne-picturedodatkowe-precyzja

Automatizované systémy kontroly kvality

Vo výrobných a skladových priestoroch sa používajú systémy strojového videnia, ktoré vykonávajú kontrolu kvality. Umožňujú automatickú kontrolu a meranie všetkých výrobkov priamo na výrobných linkách. Systém je založený na vysoko kvalitných kamerách a softvéri, ktorý opakovane vykonáva analýzu 2D alebo 3D obrazu, porovnáva ho s uloženými normami a hodnotami odchýlok. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-nogluewlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-minus_30odpornosc-plus_30odpornosc-uv_humiditydruk-pantonetechnologia-ink-jettechnologia-tt

QC labels

Označovanie kvality sa používa v procesoch kontroly kvality na označenie stavu kontrolovaného výrobku. V závislosti od interných opatrení spoločnosti môže mať označenie formu samolepiacej etikety alebo visačky. Aby sa rozlíšili výrobky, ktoré prešli kontrolou kvality, prešli ňou podmienečne alebo boli zamietnuté, použijú sa vhodné farby označení: zelená, žltá a červená. (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

systemy-integracjasystemy-kompleksowoscdodatkowe-mobilnekomunikacja-android

APS auditor

APS je moderná aplikácia, ktorá vo firme automatizuje audity 5S, LPA, TPM, ISO, OHS a Nearmiss. Je to jednoduchý, intuitívny nástroj, ktorý pomáha pri organizácii a optimalizácii auditných procesov, ako aj pri vytváraní plánov, zhromažďovaní údajov a ich vykazovaní. Naša aplikácia je k dispozícii ako webová stránka, vďaka ktorej je (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-chemicalsodpornosc-minus_30material-foilodpornosc-uv_humiditykodowanie-2dkodowanie-kreskowetechnologia-ttdruk-mono

Inventárne etikety

Inventárne etikety sa používajú na označovanie laboratórnych prístrojov a zariadení, ktoré predstavujú investičný majetok. Samolepiaca etiketa s vytlačeným prístupovým číslom umožňuje evidovať majetok rýchlo a efektívne. Označenia sa vyznačujú dlhodobou trvanlivosťou a odolnosťou voči praniu s použitím dezinfekčných prostriedkov. Správne zloženie etikety a lepidla znemožňuje prilepenie označenia na iné miesto. trvanlivosť (...)

Čítaj viac Požiadať

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2odpornosc-chemicalsodpornosc-minus_30odpornosc-plus_150odpornosc-oil

Chemical labels

Self-adhesive labels are customised for marking containers and bottles with chemical substances used in the laboratory.  Properly described chemical agents guarantee safety of laboratory workers.  The labels are resistant to water, cleaning agents and organic solvents. (...)

Čítaj viac Požiadať
Back to top