5S AUDÍTOR

Systém Auditor je softvér, ktorý podporuje udržiavanie metodiky 5S v podniku. Vďaka automatizácii výkonu auditu je možné nielen presne určiť štandardy definované pre jednotlivé pracovné stanice, ale aj priebežne overovať výsledky aplikácie tejto metodiky a určovať nevyhnutné nápravné opatrenia.

  • zhromažďovanie informácií z auditov pomocou pevných a mobilných zariadení,
  • možnosť vkladania dokumentačných obrázkov a komentárov,
  • poskytovanie informácií definovaným používateľom v reálnom čase o výsledkoch vykonaných auditov,
  • generovanie porovnaní a správ a predpovedanie trendov

Vlastnosti

systemy-integracjasystemy-kompleksowoscdodatkowe-mobilnekomunikacja-android
Dopyt

Zistite viac o tomto produkte:

Back to top