Označenia bezpečnosti a ochrany zdravia

Označenia zdravia a bezpečnosti sú všetky typy zákazových, výstražných a nebezpečných značiek, informácie o práci vytlačené vo forme etikety. Organizujú priestor na pracovných staniciach, na chodbách, vo výrobných a skladových halách.

  • výstražné etikty
  • bezpečnostné značky
  • označovanie pracovných staníc

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2druk-color
Dopyt

Zistite viac o tomto produkte:

Back to top