Intralogistické systémy

Automatické distribučné systémy založené na automatizovanom vedenom vozidle AGV zaručujú automatizáciu intralogistických procesov vo výrobnej hale a sklade. V rámci systému pracujú samoriadiace vozidlá, ktoré vykonávajú prepravu ťažkých nákladov (voľne ložené kontajnery, palety) pohybom po určených koľajach. Činnosť mobilných robotov je monitorovaná systémom IntraFleet. IntraFleet – systém správy vozového parku zbiera a spracováva údaje z procesu, eliminuje riziko kolízií a optimalizuje trasy pohybu vozidla medzi výrobnými a skladovými halami. Modulárna konštrukcia AMR (Autonomous Mobile Robots) uľahčuje návrh intralogistického systému podľa potrieb zákazníkov.

  • optimalizácia logistických procesov
  • zníženie nákladov na vnútornú logistiku
  • navigácia pomocou magnetických pások alebo laserového skenovania priestoru
  • zabezpečovacie systémy založené na certifikovaných komponentoch
  • systém automatického nabíjania batérie
  • analýza pred implementáciou založená na simulácii v softvéri FlexSim

Vlastnosti

obszar-shippingsystemy-integracjasystemy-projektowaniedodatkowe-precyzjakomunikacja-gsmkomunikacja-wifikomunikacja-bluetoothkodowanie-rfid
Dopyt
Back to top