Označenia bezpečnosti a ochrany zdravia

Aby boli logistické a skladové procesy vykonávané efektívne a bezpečne, miestnosti v pracovnom zariadení by mali byť označené príslušnými núdzovými východmi a zdravotnými a bezpečnostnými značkami. Všetky zákazy, varovania, povinné a nebezpečenstvá a informácie týkajúce sa pracovných staníc sú vytlačené na samolepiacich etikiet na pracovisku.

možnosť tlače dočasných výstražných značiek
flexibilita, prispôsobenie potrebám
trvanlivosť a estetika označení

  • možnosť tlače dočasných výstražných značiek
  • flexibilita, prispôsobenie potrebám
  • trvanlivosť a estetika označení

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2druk-color
Dopyt
Back to top