Logistické etikety

Najbežnejší typ etikiet používaných v logistike, ktorý obsahuje informácie o zásielke (kartón, paleta), čo umožňuje rýchle, jednoduché a bezchybné zadávanie údajov do systémov dodávateľov a príjemcov. Na etikete sú vytlačené informácie o produkte, jeho množstve, dátume výroby, čísle výrobnej šarže a mnohých ďalších funkciách vo forme textového a kódového čiarového kódu 128. Etikety, ktoré vyhovujú požiadavkám GS1 a štandardu ODETTE, sú najbežnejším štandardom. Štandardná logistická etiketa obsahuje individuálne číslo SSCC. Etikety, v závislosti od požiadaviek zákazníka, môžu byť vyrobené z rôznych materiálov s použitím rôznych lepidiel.

  • urýchlenie operácií uvoľnenia, prijatia a inventarizácie
  • zníženie počtu chýb počas skladových operácií
  • možnosť sledovania zásielky v dodávateľskom reťazci

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2kodowanie-2dkodowanie-kreskowedruk-monotechnologia-dttechnologia-tt
Dopyt
Back to top