RFID logistické etikety

Logistické etikety RFID používané v doprave, ktoré obsahujú informácie o zásielke (kartón, paleta), umožňujú rýchle, jednoduché a bezchybné zadávanie údajov do systémov dodávateľov a príjemcov. Informácie o produkte, jeho množstve, dátume výroby, počte výrobných dávok a mnohých ďalších funkciách je možné prenášať transparentným spôsobom aj vo forme čiarových kódov a RFID etikety. Aplikácia technológie RFID umožňuje simultánne čítanie mnohých etikiet a nevyžaduje priamu viditeľnosť etikety počas procesu čítania. Etikety, ktoré vyhovujú požiadavkám GS1 a štandardu ODETTE, sú najbežnejším štandardom.

Etikety, v závislosti od požiadaviek zákazníka, môžu byť vyrobené z rôznych materiálov s použitím rôznych lepidiel.

  • urýchlenie operácií uvoľnenia, prijatia a inventarizácie
  • zníženie počtu chýb počas skladových operácií
  • možnosť sledovania zásielky v dodávateľskom reťazci
  • súčasná identifikácia mnohých produktov
  • nie je potrebná priama viditeľnosť kódov
  • možnosť šifrovania údajov

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2kodowanie-rfidkodowanie-uhfkodowanie-2dkodowanie-kreskowedruk-monotechnologia-dttechnologia-tt
Dopyt
Back to top