AUDITOR

Auditor je softvér, ktorý podporuje údržbu metodiky 5S v podniku. Vďaka automatizácii vedenia auditu je možné nielen presne určiť štandardy definované pre konkrétne pracovné stanice, ale aj priebežne overovať výsledky uplatňovania tejto metodiky a určovať nevyhnutné nápravné opatrenia.

  • zhromažďovanie informácií z auditov pomocou pevných a mobilných zariadení
  • možnosť zadávania dokumentujúcich obrázkov a komentárov,
  • poskytovanie definovaným používateľom v reálnom čase informácie o výsledkoch vykonaných auditov,
  • generovanie porovnávaní a správ a prognózovanie trendov

Vlastnosti

systemy-integracjasystemy-kompleksowoscdodatkowe-mobilnekomunikacja-android
Dopyt
Back to top