Označenia bezpečnosti a ochrany zdravia

Zdravotné a bezpečnostné značky sú všetky druhy zákazových, výstražných a nebezpečných značiek, informácie o pracoviskách, vytlačené vo forme etikiet alebo tabúľ.

Okrem toho podlahové lepiace pásky na označenie skladovacích miestností, priechodov na chodbách a výrobných halách..

  • bezpečnostné značky
  • značenie pracovných staníc
  • podlahové značenie

Vlastnosti

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2druk-color
Dopyt
Back to top